Universiteiten starten nieuwe masteropleiding voor leraren

17-03-2021

 

Vier universiteiten hebben plannen ingediend om vanaf september 2022 een educatieve master primair onderwijs aan te bieden. Hiermee kunnen studenten in twee jaar tijd zowel de graad ‘master of science’ als hun lesbevoegdheid voor het primair onderwijs behalen.

Naast de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben ook de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Leiden hun plannen ingediend voor een masteropleiding. De aanvraag van de Erasmus Universiteit is inmiddels door de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs goedgekeurd. Zij erkent de behoefte aan academische opgeleide leraren en de meerwaarde van deze leraren voor het primair onderwijs. Ook minister van Engelshoven heeft het positieve advies overgenomen. De aanvraag ligt nu bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO bepaalt of de opleiding van start mag gaan.

PO-Raad: meer instroom en maatwerk nodig
De PO-Raad onderstreept het belang van verschillende opleidingsroutes naar het beroep leraar. De instroom van nieuwe leraren, meer flexibiliteit en maatwerk in de opleidingen zijn belangrijke uitgangspunten bij de aanpak van het lerarentekort. Het is van belang dat iedere student een opleidingsroute kan kiezen die het beste bij hem of haar past. Bovendien zorgt dit voor meer diversiteit binnen de schoolteams. Zo kunnen leraren met verschillende opleidingsachtergronden, talenten en vaardigheden van elkaar leren. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep. Ook ziet de sectororganisatie dat schoolbesturen en scholen in toenemende mate de meerwaarde zien van academisch geschoolde leraren.

Verbazing
Het besluit van de minister wekt verbazing bij de Vereniging Hogescholen. Een woordvoerder wijst, net als de CDHO, op het bestuursakkoord over de lerarenopleidingen, dat universiteiten en hogescholen vorig jaar met elkaar sloten. “Ook wij zien het belang van meer academisch geschoolde leerkrachten voor de klas en daarom hebben we in samenwerking met universiteiten de academische pabo’s ontwikkeld.”

De plannen van de EUR wijken volgens de Vereniging Hogescholen af van de “kenmerkende taakverdeling” binnen het hoger onderwijsstelsel. “Omdat de voorgenomen opleiding beroepsgericht is, maar vooral omdat de lesbevoegdheid primair onderwijs is gedefinieerd op het hbo-bachelorniveau. Het aanbod wordt er met deze extra route niet overzichtelijker op.”

Bronnen: PO-Raad, AOb« Terug naar het overzicht