Unieke samenwerking in VO-PO

11-03-2020

 

Scholengemeenschap Guido (VO) en GBS De Regenboog (PO), gaan een unieke samenwerking aan. Leerlingen van basisschool De Regenboog gaan tot 1 januari 2024 inwonen bij GSG Guido op de Paladijnenweg. Het gaat om 4 groepen, zo’n 100 leerlingen.

Naast deze samenwerking op het gebied van huisvesting, zal er ook op het gebied van onderwijs samengewerkt gaan worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verbeteren van de doorgaande leerlijnen tussen po (primair onderwijs) en vo (voortgezet onderwijs) voor een soepele overgang en betere doorstroming van po naar vo.

Sinds schooljaar 2019-2020 krijgen al twee groepen 8 van GBS De Regenboog, onderdeel van CorDeo Scholengroep, les in het gebouw van GSG Guido aan Paladijnenweg 253. De Regenboog krijgt in 2024 een nieuw schoolgebouw aan het Koning Karelpad, tegenover Guido.

Unieke samenwerking

Op de vraag wat er zo uniek is aan deze samenwerking antwoord Klaas Koelewijn, directeur van De Regenboog: ‘In Nederland worden er verschillende initiatieven ontplooit om de samenwerking tussen po- en vo-scholen te bevorderen. Dit is vaak op het gebied van onderwijs voor 10 tot 14-jarigen, om de overgang van po naar vo te versoepelen. Echter, een samenwerking op het gebied van huisvesting, waarbij een po-school voor een deel gaat inwonen bij een vo- school, is vrij uniek in Nederland.

Coaching tussen Guido-leerling en groep 8-er

Na een halfjaar inwoning van twee groepen 8 ziet Koelewijn bovendien dat de samenwerking al vorm krijgt. Mooi voorbeeld hiervan zijn de coachingsgesprekken door Guido-leerlingen met groep 8 ‘ers van De Regenboog: ‘Zo worden onze leerlingen al voorbereid op wat hen te wachten staat op het vo, niet alleen wat betreft gebouw en gewoonten, maar ook op het gebied van gedrag, mogelijkheden en ‘do’s and don’ts’. Verder liggen er prachtige kansen op het gebied van een soepele overgang van po naar vo, het stroomlijnen van doorgaande leerlijnen en het pedagogisch klimaat. De onderwijskwaliteit in de volle breedte gaat hierdoor omhoog.’

Arriën Boes, locatiedirecteur havo vwo van Guido ziet de samenwerking ook als een positieve kans:‘Het is mooi om als Cordeo en Guido samen te werken, we slaan een brug tussen po en vo, we maken gebruik van elkaars expertise en we putten uit dezelfde bron als het om identiteit gaat. Het kan niet anders dan dat onze leerlingen daar profijt van gaan hebben.'

Bron: CorDeo Scholengroep« Terug naar het overzicht