Leraar: een professie met perspectief

06-02-2020

 

Didactief komt met een gratis bundeling van verdiepende artikelen rond onderzoek over loopbaanontwikkeling en het beroepsprofiel van leraren. 

In het drieluik Leraar: een professie met perspectief (3 delen) brengen 60 auteurs in 30 hoofdstukken bij elkaar wat er bekend is uit onderzoek rond loopbaanontwikkeling van leraren en verbinden dat met de praktijk in scholen.

Aan de hand van drie thema’s biedt de bundel leraren en schoolleiders handvatten om het gesprek over beroepsbeeld, loopbaan- en ontwikkelperspectieven te verrijken met de uitkomsten van onderzoek:

  • Loopbaanontwikkeling en professionele ontwikkeling van leraren (deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld).
  • Concrete loopbaanmogelijkheden (deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep).
  • De randvoorwaarden die daartoe binnen scholen nodig zijn (deel 3: Een leeromgeving voor leraren).

Lees meer bij DidactiefOnline

Bron: Didactief



« Terug naar het overzicht