Dit schooljaar aan de slag met een curriculum EHBO op school?

27-09-2022

 

Vanaf dit schooljaar kunnen leerlingen vanaf de onderbouw van het voortgezet onderwijs starten met dit nieuwe curriculum EHBO. EHBO gaat vanzelfsprekend over het aanleren van praktische vaardigheden. Dit curriculum is bestemd voor leerlingen vanaf onderbouw-vo en gericht op zeven levensreddende handelingen.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld het verlenen van accurate hulp tijdens een epileptische aanval, verstikking of levensbedreigende bloeding. In eerste instantie gaat het binnen het onderwijsprogramma om het ontwikkelen van de actiebereidheid van de individuele leerling. ‘Durf te doen’ is hierbij een belangrijk leerdoel; leerlingen stimuleren om zich bewust te worden van hun omgeving (awareness) en om daadwerkelijk in actie durven te komen als het nodig is.

Het curriculum EHBO kan als onderlegger fungeren voor -bijvoorbeeld een losstaande- cursus, verzorgd door externe aanbieders. Of voor een deel geïntegreerd worden met biologie, verzorging of lichamelijke opvoeding.

Met als aanleiding een burgerinitiatief van het Rode Kruis, en de verzamelde handtekeningen van 60.000 leerlingen, heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met betrekking tot EHBO-vaardigheden op school. Het curriculum EHBO is ontwikkeld door de samenwerkende partners Rode Kruis, Het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en SLO.

Bron: SLO« Terug naar het overzicht