Eindtoets primair onderwijs per 2024 doorstroomtoets

08-02-2022

 

In 2024 is er één aanmeldmoment voor het voortgezet onderwijs. En het schooladvies wordt per dat schooljaar bij een hoger uitvallende score op de doorstroomtoets, in principe naar boven bijgesteld. Vanmiddag stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat dit regelt.

Zowel de senatoren als minister Wiersma zijn overigens van mening dat voor het tegengaan van kansenongelijkheid in het algemeen, en betere doorstroom in het bijzonder, veel meer nodig is dan dit wetsvoorstel.

Nu het wetsvoorstel is aangenomen dat van de huidige eindtoets een doorstroomtoets maakt, veranderen er per schooljaar 2023/2024 vier dingen:

  1. Er komt één aanmeldmoment voor het voortgezet onderwijs en wel op 1 april. Op dat moment hebben leerlingen hun definitieve schooladvies gekregen. (In de huidige situatie meldt de leerling zich aan bij een vo-school zonder dat ‘ie zijn eindtoetsscore heeft en vinden er in de praktijk nog veel bijstellingen van adviezen plaats);
  2. De doorstroomtoets wordt op een vroeger moment in het schooljaar afgenomen (nu is dat tussen 15 april en 15 mei);
  3. Het schooladvies wordt bij een hogere score op de doorstroomtoets in beginsel naar boven bijgesteld;
  4. Zowel de overheid als private partijen gaan de 'doorstroomtoets' aanbieden. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt toezichthouder op de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de toetsen. Stichting Cito, die de overheidstoets ontwikkelt, gaat het CvTE adviseren over de toelating en normering van alle doorstroomtoetsen.

Lees verder

Bron: PO-Raad« Terug naar het overzicht