Later selecteren geeft leerlingen meer kansen

16-04-2021

 

De Onderwijsraad adviseert in het advies Later selecteren, beter differentiëren: stel het moment van selectie naar een schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit tot na een brede brugperiode.

Het onderwijssysteem faalt volgens de Onderwijsraad op een belangrijk punt: leerlingen krijgen onvoldoende kans op onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling. De coronacrisis versterkt dit. Nederland doet hiermee al jaren leerlingen tekort en de economie en samenleving lopen talent mis. 

De VO-raad steunt het pleidooi van de Onderwijsraad voor een brede onderbouw met een verplichte brede driejarige onderbouw voor alle leerlingen. Deze brede onderbouw is nodig om de toegankelijkheid, kansengelijkheid en socialiserende functie van het onderwijs te waarborgen.

Ook de PO-Raad reageert positief:

'In de huidige situatie is de druk op hét selectiemoment in groep 8 veel te groot. Die druk wordt veroorzaakt door het feit dat we vroeg selecteren en deze selectie werkt als een fuik: eenmaal in het vo is opstromen zeldzaam. We weten uit onderzoek dat de kansen van leerlingen in deze overgang ongelijk zijn en we weten vanuit een internationaal perspectief dat onderwijssystemen waarin leerlingen in een vroeg stadium geselecteerd worden, leiden tot meer segregatie. Omdat ons stelsel in het vo ook stug is (je volgt alle vakken op hetzelfde niveau), bepaalt je slechtste vak je niveau. Het huidige Nederlandse stelsel verkleint de kansen van leerlingen.

Grootse ambities
Van de nieuwe regering verwacht de PO-Raad grootse ambities op dit gebied. Deze wens is niet nieuw: In Toekomst van ons onderwijs pleit de PO-Raad voor een breed palet aan kinderopvang- en onderwijsorganisaties en voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem.''

Bronnen: Onderwijsraad, VO-Raad, PO-Raad« Terug naar het overzicht