Toch extra budget voor Lerarenbeurs beschikbaar

25-08-2021

 

De Tweede Kamer heeft op 6 juli j.l. een amendement van de PvdA aangenomen dat regelt dat 17,1 miljoen euro per direct extra ter beschikking wordt gesteld aan de Lerarenbeurs. Alle aanvragers die waren afgewezen omdat het subsidieplafond was bereikt, hebben inmiddels een bericht ontvangen dat hun aanvraag alsnog is toegekend. 

De Lerarenbeurs is bedoeld voor verdere professionalisering van leraren. De subsidie draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep en is, met het oog op het lerarentekort, van groot belang. Via het amendement van het Kamerlid Nijboer is nu geregeld dat er voor 2021 17,1 miljoen euro extra ter beschikking komt.

Dit extra bedrag is beschikbaar omdat het kabinet sinds begin dit jaar de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) heeft ingetrokken. Voor de uitvoering van deze regeling was door het ministerie van Economische Zaken 60,3 miljoen euro gereserveerd. Deze middelen zullen tot en met 2024 ter beschikking worden gesteld aan de Lerarenbeurs.

Bronnen: Tweede Kamer, PO-Raad« Terug naar het overzicht