Rapport Onderwijsraad: maak doordacht gebruik van intelligente technologie

18-10-2022

 

De Onderwijsraad heeft in opdracht van het ministerie van OCW een verkenning gedaan naar de inzet van intelligente technologie. De belangrijkste conclusie: de onderwijssector moet goed nadenken over de inzet van technologie in het onderwijs én de rollen die leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere onderwijsprofessionals hierbij spelen.

Uit de verkenning blijkt dat de inzet van intelligente technologie volop kansen biedt om onderwijs te ondersteunen en te verrijken. Zo kan technologie eraan bijdragen dat leerlingen en studenten ‘zelfstandiger leren, beter presteren, inclusiever onderwijs volgen en meer gemotiveerd zijn’, aldus het rapport. Maar het heeft ook als risico dat ‘de autonomie van leerlingen en studenten, en van leraren en docenten wordt aangetast en het onderwijs eenzijdig wordt’. Voorbeelden hiervan zijn volgens de Onderwijsraad verschraling van het onderwijs en een gebrek aan persoonlijk contact.

Het is daarom essentieel dat intelligente technologie doordacht wordt ingezet. Daar hebben alle betrokken partijen een rol in: van leraar tot bestuurder en overheid. Zo is het onder andere belangrijk dat schoolleiders en -bestuurders ervoor zorgen dat leerlingen, studenten, leraren en docenten digitaal geletterd zijn en intelligente technologie zinvol en verantwoord inzetten. Maar ook dat zij ruimte creëren voor onderwijsontwikkeling en professionele ontwikkeling. De Onderwijsraad benadrukt wel dat het gebruik van technologie geen kostenbesparing mag zijn en dat het geen oplossing biedt voor de personeelstekorten in het onderwijs.

Bron: VO-Raad, Onderwijsraad« Terug naar het overzicht