Een op de tien eindexamenleerlingen had baat bij wegstrepen vak

02-11-2021

 

Tien procent van alle eindexamenleerlingen slaagde dit jaar doordat één vak kon worden weggestreept. In het vmbo was wiskunde het populairst om niet mee te laten tellen bij de eindlijst. Op de havo was dat bij geschiedenis het geval en vwo’ers gooiden het vaakst economie buiten het pakket.

Dat blijkt uit de Examenmonitor die is opgesteld door de Dienst Uitvoering Onderwijs. Demissionair onderwijsminister Arie Slob stuurde de resultaten eind vorige week aan de Tweede Kamer.

De centrale eindexamens gingen dit jaar wel door, vorig jaar schrapte Slob ze vanwege de coronacrisis. Wel konden leerlingen in 2021 gebruikmaken van speciale maatregelen, zoals het spreiden van eindexamens, een extra herkansing of het laten vallen van één vak dat niet tot de kernvakken behoort. Deze maatregelen moesten leerlingen compensatie geven voor de lastige omstandigheden vanwege corona.

Schrappen
Met 14,2 procent is het percentage leerlingen dat door het schrappen van een vak is geslaagd bij vmbo gemengde theoretische leerweg het grootst. In totaal noteert DUO dat het gaat om 7306 leerlingen. Daarna volgt het vmbo kaderberoepsgericht met 12,9 procent (3372 leerlingen), de havo met 8,2 procent (4421 leerlingen). In het vwo ging het om 7,3 procent (2847). In het vmbo basisberoepsgericht was het percentage het laagst met 5,9 procent (898 leerlingen).

DUO bekeek ook welke vakken leerlingen schrapten. Dat verschilt per onderwijssector. In het vmbo werd wiskunde het vaakst buiten de eindlijst gehouden. Op havo/vwo was het niet mogelijk wiskunde te laten vallen omdat het daar een verplicht kernvak is. Vwo’ers lieten het vaakst economie vallen, gevolgd door biologie en Duits. Bij de havo stond geschiedenis op nummer één, gevolgd door biologie en economie. Na wiskunde was in het vmbo Engels een vak dat leerlingen het vaakst wegstreepten.

‘Strategische leerinzet’ – oftewel: berekend leergedrag – speelt ook mee bij de gemiddelde eindcijfers voor vakken, ziet DUO. Leerlingen die vanwege hun schoolexamencijfer wisten dat ze baat zouden hebben bij de regeling, haalden ‘relatief slechtere cijfers in de vakken die uiteindelijk buiten beschouwing zijn gelaten’, schrijft DUO. Volgens de onderzoekers is het ook logisch dat de impact van de regeling groter is op de cijfers van de centrale eindexamens en niet op de schoolexamens. ‘Strategische leerinzet speelt vooral bij centraal examens.’ Het Onderwijsblad publiceerde hier eerder een verhaal over.

Lees het hele artikel

Bron: AOb, Rijksoverheid« Terug naar het overzicht