Structureel muziekonderwijs in het basisonderwijs in 2020

12-02-2020

 

Meermuziekindeklas.nl wil structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool in 2020. Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. 

Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk. Juist muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk! 

Meermuziekindeklas.nl wil structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool. Daarvoor zijn drie programmalijnen ontwikkeld:

  • Bewustwording. Bijvoorbeeld door middel van de Lang Leve de Muziek Wedstrijd en Het Kerst Muziekgala;
  • Deskundigheidsbevordering en lesmethoden: (gratis) workshops voor groepsleerkrachten door het hele land, ontwikkeling van muzieklessen in samenwerking met Schooltv, lestips en -trucs;
  • Regionale verankering: tot stand brengen van lokale en regionale samenwerkingsverbanden met alle betrokken partijen in het muziekonderwijs onder de noemer Méér Muziek in de Klas Lokaal.

Bron: Meermuziekindeklas.nl« Terug naar het overzicht