Voorkomen onnodig zittenblijven

10-03-2022

 

Het ministerie van OCW heeft voor het voortgezet onderwijs een nieuwe subsidieregeling gemaakt om onnodig zittenblijven te voorkomen. De regeling heeft als doel dit structureel op te nemen in het beleid van een school en de cultuur en praktijk op school.

Jaarlijks blijft gemiddeld zo’n 5 à 6 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten. 

Schoolbesturen kunnen tot 1 mei 2022 subsidie aanvragen om maatregelen te treffen waarmee het onnodig zittenblijven structureel en duurzaam wordt voorkomen. In aanvulling daarop kan subsidie worden aangevraagd voor zomerscholen en andere programma’s.

Vanwege de schoolsluitingen en minder fysiek onderwijs in de coronatijd hebben veel leerlingen leervertraging opgelopen. Daarom kán het zinvol zijn om sommige leerlingen extra tijd te bieden door hen een jaar over te laten doen. Zittenblijven is echter niet voor alle leerlingen de meest wenselijke optie. Daarom is er sinds 2015 jaarlijks € 9 miljoen subsidie beschikbaar om onnodig zittenblijven te voorkomen.

Lees meer

Bronnen: VO-Raad, Rijksoverheid« Terug naar het overzicht