Interview 'Weg met de educatieve apartheid'

19-02-2020

 

Prof. dr. Dolf van den Berg is emeritus-hoogleraar van de Radboud Universiteit in Nijmegen en werd uitgenodigd door de VO-Raad een onderzoek te starten ter evaluatie van passend onderwijs. Dat resulteerde o.a. in zijn essay ‘De toekomst van ons onderwijsstelsel’ . Hij doet daar radicale voorstellen voor de omvorming van ons onderwijs. Het interview 'Weg met de educatieve apartheid' geeft achtergrondinformatie.

Hij wil binnen het onderwijs een beweging voor ontwikkelingsgericht onderwijs starten. Dr. Dolf van den Berg is emeritus-hoogleraar van de Radboud Universiteit in Nijmegen. In zijn essay zegt hij bijvoorbeeld: ‘Het is van de zotte dat zittenblijven al sinds 1969 ter discussie staat.’

Waarom hebt u het essay geschreven?

“De VO-raad nodigde mij uit om te participeren in de evaluatie van passend onderwijs. Het onderzoek dat ik daarvoor heb gedaan, heeft uiteindelijk geresulteerd in een essay. Voor het onderzoek heb ik tientallen rapporten en onderzoeken gelezen van organisaties als het NRO, het Kohnstamm Instituut en de inspectie. Prachtige onderzoeken, maar op een zeker moment realiseerde ik me dat er nergens werd gesproken over wat er nu eigenlijk ín de school gebeurt. Iedereen ziet de oplossing voor passend onderwijs rónd de school, en niet ín de school. Het gaat altijd over de relatie tussen school en jeugdzorg, tussen school en ouders of tussen school en samenwerkingsverbanden.

Passend onderwijs is een bestuurlijke aangelegenheid geworden. Scholen hebben de potentie van de individuele leerling, om wie het allemaal draait, onvoldoende in beeld.”

Wat is uw conclusie?

“Er is een onderwijs-pedagogische transitie nodig. We moeten opnieuw reflecteren op de vraag waarmee de school zich moet bezighouden"

Lees hier het volledige interview.

Bron: Steunpunt Passend Onderwijs« Terug naar het overzicht