Onderwijsatlas arbeidsmarkt Primair Onderwijs 2019

04-10-2019

 

Is het voor veel scholen op dit moment al moeilijk om vacatures te vervullen, de komende jaren neemt het tekort nog verder in omvang toe.
Volgens de prognoses blijft het aantal zij-instromers stijgen. In bepaalde regio’s, zoals in Limburg en Amsterdam, ligt het aandeel mannelijke leraren hoger dan het landelijk gemiddelde. Hoe de arbeidsmarktsituatie in iedere regio nu en in de toekomst eruitziet, staat in de vierde Onderwijsatlas over het primair onderwijs.

Een helder overzicht op basis van landkaarten, grafieken en tabellen geven inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De atlas valt deze week in de brievenbus van schoolbestuurders en scholen.

De Onderwijsatlas ondersteunt het primair onderwijs in het oplossen van arbeidsmarktvragen, zoals oplopende personele tekorten. Schoolbestuurders zien bijvoorbeeld waar welke tekorten gaan spelen, en waar het loont om in de regio en/of met andere regio ’s samen te werken aan oplossingen.

Andere thema’s
De Onderwijsatlas reikt ook kennis aan over belangrijke arbeidsmarktthema’s, zoals sociale zekerheid en verzuim, professionele ontwikkeling en baan- en opleidingstevredenheid. Zo geeft bijna 82 procent van het personeel in het primair onderwijs aan tevreden te zijn over hun werk.
 
Voor vragen naar aanleiding van de onderwijsatlas of het aanvragen van een papieren exemplaar, kun je terecht bij het kennisloket.

 

Bron: Arbeidsmarktplatform PO« Terug naar het overzicht