De Wet Arbeidsmarkt in Balans leidt tot meer ontslagen flexwerkers

08-09-2021

 

De Wet Arbeidsmarkt in Balans van 1 januari 2020 maakt vaste arbeidsrelaties meer aantrekkelijk voor werkgevers en flexibele arbeidsrelaties minder. Uit onderzoek van de ABN AMRO blijkt dat de WAB zijn doel voorbij is geschoten. Vanaf mei 2019, toen de Eerste Kamer voor de WAB stemde, hebben werkgevers meer dan 77.000 tijdelijke contracten opgezegd, maar deze zijn niet vervangen door vaste contracten.

De overheid probeert al jaren het gat tussen flex en vast te verkleinen. Dat houdt in: meer werk- en inkomenszekerheid voor de werknemer en wendbaar werkgeverschap om in te kunnen spelen op de economische actualiteit, zoals de Sociaal-Economische Raad (SER) afgelopen juni onderstreepte in zijn advies. De WAB vloeit voort uit deze bestaande wens.

De WAB maakt alle vormen van flexibele arbeid, behalve zzp, 5 procentpunt duurder dan vaste arbeid door de WW-premie voor tijdelijke contracten te verhogen, terwijl de premie voor vaste contracten juist daalt. Bovendien is het kostbaarder geworden om afscheid te nemen van werknemers. Zo gaat de transitievergoeding vanaf de eerste werkdag in, in plaats van na een tweejarig dienstverband. Het doel van de wet is om alle werknemers meer zekerheid te geven, terwijl werkgevers ook bij het geven van vaste contracten meer flexibiliteit krijgen.

Dit doel is maar ten dele gehaald. Vanaf mei 2019 werden meer dan 77.000 tijdelijke contracten opgezegd door de WAB, ofwel 5 procent van de 1,5 miljoen tijdelijke contracten. Deze zijn echter niet klaarblijkelijk vervangen door vaste contracten. In plaats daarvan blijkt dat vele ex-flexwerkers werkloos of zzp’er werden. Het effect van de WAB verschilt sterk tussen mannen en vrouwen, per beroep en per leeftijdsgroep.

Anticipatie en bijstelling
Bijzonder is dat de opzeggingen met name te zien zijn in de periode voorafgaand aan de ingang van de WAB. Al vanaf mei 2019 beëindigden werkgevers massaal tijdelijke contracten, de maand waarin de Eerste Kamer zou stemmen over het WAB-voorstel. Werkgevers pasten hun flexibele schil aan vooruitlopend op de geschatte kostenverhogingen die de WAB zou veroorzaken. Aansluitend hebben werkgevers dit sinds de invoering van de WAB op 1 januari 2020 deels teruggedraaid toen het effect van de WAB op hun totale kosten en vraag naar diensten duidelijker werd. De hoofdconclusie uit het onderzoek blijft echter dat de WAB op korte termijn het aantal flexibele arbeidsrelaties heeft gereduceerd.

Lees het hele artikel

Bron: ABN Amro« Terug naar het overzicht