Publicatie over ervaringen met zij-instroom

15-11-2019

 

Hoe meer zij-instromers voor de klas, hoe meer het lerarentekort daalt. Dat is de gedachte achter de subsidie waarmee samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs in 2017 en 2018 zijn gestimuleerd om meer zij-instromers in dienst te nemen. Welke inzichten en tips leverde deze projecten op?

Bekijk de opbrengsten, aandachtspunten en succesfactoren in de publicatie ‘Ervaringen met zij-instroom’. Landelijk is het aantal subsidieaanvragen voor een traject als zij-instromer in het beroep de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2018 gaat het om 337 toegekende aanvragen op 291 scholen. In 2019 is het aantal aanvragen verder toegenomen tot 396 (per 31 juli), het aantal scholen is voor 2019 nog niet bekend. 

Verwacht wordt dat het aantal zij-instromers de komende jaren verder toeneemt. Daarom is het belangrijk dat de sector zijn voordeel kan doen met eerder opgedane ervaringen. 

Deze publicatie van het ArbeidsmarktplatformPO is dan ook bedoeld voor potentiële zij-instromers, schoolleiders en leraren die voor het eerst met zij-instroom te maken hebben, bestuurders die willen investeren in zij-instromers en opleiders die willen leren van de ervaringen van anderen.

Bron: ArbeidsmarktplatformPO« Terug naar het overzicht