Premier gaat in gesprek met bonden over onderwijsnoodpakket

28-09-2019

 

Op verzoek van PO-Raad, VO-raad en de bonden in het onderwijs komt er op 16 oktober een gesprek met premier Mark Rutte en minister Arie Slob over het zogenoemde noodpakket.

Voor de zomer stuurden de sociale partners een brief over noodzakelijke investeringen die door minister Slob kort daarna zijn afgewezen. Tijdens de recente Algemene Politieke Beschouwingen leek het er op dat premier Rutte een opening bood. In een brief die begin afgelopen week werd verstuurd, deden de sociale partners een dringend beroep op de premier tot een gesprek op korte termijn. De beide raden zijn blij met de snelle reactie van de Minister-President.

Scholen, leraren, ondersteuners en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs staan voor een aantal urgente vraagstukken die het bieden van het beste onderwijs bedreigen. De gemene deler hierin is het nijpende tekort aan leraren en de hoge werkdruk. Om hier serieus werk van te kunnen maken, is een noodpakket nodig in de vorm van een totale investering van 423,5 miljoen euro nodig voor het begrotingsjaar 2020. Daarvan is 237 miljoen bedoeld voor het primair onderwijs. PO-Raad, VO-raad en de vakbonden deden in juli 2019 een dringende, gezamenlijke oproep aan het kabinet om de noodzakelijke middelen hiervoor vrij te maken.

Bron: PO-Raad« Terug naar het overzicht