Urgentie als hefboom voor onderwijsontwikkeling

09-04-2020

 

Begin dit schooljaar was het zover voor het Greijdanus Meppel: na een aantal jaar ontwikkelen en uitproberen, voerde de school een 80-minutenrooster in. En toen kwam de corona-crisis. Tegen de verwachting in, blijkt het 80-minuten rooster juist nu een uitkomst.

De school grijpt de goede voorbeelden die ontstaan tijdens het afstandsonderwijs aan om de onderwijsontwikkelingen juist te versterken. Lees hoe ze dat doen.

Bestaande structuur behouden

We wisten meteen dat we in de eerste week van het thuisonderwijs zo veel mogelijk wilden vasthouden aan de bestaande structuur. Daar hoorde ook het 80-minuten rooster bij”, vertelt vestigingsdirecteur Ton Sebens. Dat deden we in eerste instantie omdat we het werken op afstand volgens ons al verandering genoeg was. In het MT waren we het er dan ook snel over eens dat we de ontwikkelingen waarmee we al bezig waren, zo veel mogelijk wilden behouden. Alleen nu op afstand. Dat het 80-minuten rooster in deze situatie zo goed zou werken, hadden we van tevoren niet bedacht.”   

Innovatieteam van leraren

De school werkte de afgelopen jaren aan het vergroten van eigenaarschap van leerlingen, onder andere via het innovatietraject van Voortgezet Leren. Er wordt ingezet op meer formatief evalueren en werken met leerdoelen, binnen een 80-minutenrooster. Voor deze onderwijsontwikkelingen werkt een innovatieteam van leraren nauw samen met de vakgroepen en het MT. Dit innovatieteam vormt nu samen met het MT het corona-crisisteam op de school. Ton: “Dit zijn leraren die al jaren bezig zijn met onderwijsontwikkeling. Door die ervaring kunnen zij goed inschatten hoe we in deze situatie kunnen doorgaan met onze onderwijsontwikkelingen, zonder collega’s te overvragen. 

Exit-ticket

Ton: ”We merkten in de eerste week van het afstandsonderwijs dat de presentie van leerlingen aandacht verdiende. We hadden onvoldoende in beeld welke leerlingen aanwezig waren en wie er actief meededen. We hebben daarom een digitaal exit-ticket gemaakt, waarop leerlingen na iedere les een aantal vragen beantwoorden.” Erna Oosterbroek is voorzitter van het innovatieteam en docentbegeleider. Zij ondersteunt haar collega’s op dit moment fulltime bij het vormgeven van het afstandsonderwijs. Erna: “Zo’n formulier blijkt heel goed te werken. Het stimuleert leerlingen om te reflecteren op wat ze hebben geleerd en waar ze nog vragen over hebben. Wel is het belangrijk dat je inzicht en toepassingsvragen stelt. Geen kennisvragen. Die zoeken ze namelijk gewoon snel op, hebben wij intussen geleerd”, lacht Erna. Ton: “Ook leraren blijken het exit-ticket handig te vinden, omdat het inzicht geeft in het leerproces. Dit past precies bij de ontwikkeling van formatief evalueren in onze school.” 

Urgentie als hefboom

“Urgentie blijkt een enorme hefboom om dingen voor elkaar te krijgen”, vertelt Erna. Ton vult aan: “Op school gaven collega’s nog weleens 80 minuten klassikaal les, terwijl dat niet ons idee is achter het nieuwe rooster. Online is het voor iedereen heel logisch dat je niet 80 minuten kunt vullen met klassikale instructies. Leerlingen maken nu ook hun opdrachten tijdens de les, terwijl de docent beschikbaar is voor begeleiding en feedback. In 80 minuten is daar voldoende tijd voor.” 

Lees het artikel verder

Bron: Voortgezet Leren.nl« Terug naar het overzicht