Kabinet heeft plannen voor eindtoets basisschool

24-02-2020

 

Leerlingen uit groep 8 moeten zich vanaf schooljaar 2022-2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in een doorstroomtoets. Dat staat in een wetsvoorstel waarover belanghebbenden tot en met 22 maart hun mening kunnen geven.

De eindtoets in groep 8 is nu nog teveel een momentopname. Ook is het instroomniveau in het voortgezet onderwijs te bepalend voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Er komt 1 aanmeldmoment voor het voortgezet onderwijs. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plaats, passend bij het schooladvies en op de school van voorkeur. Daarom wordt de doorstroomtoets iets eerder afgenomen. Omdat er voldoende goede toetsen zijn waar scholen uit kunnen kiezen, is het niet langer nodig dat de overheid een eigen toets aanbiedt. Het College voor Toetsen en Examens gaat de kwaliteit van de toetsen bewaken. Het kabinet start een internetconsultatie over het Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po.

Om kansengelijkheid en keuzevrijheid te vergroten, stelt het kabinet voor dat: 

  • De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. De toets wordt afgenomen in groep 8, direct na het voorlopige schooladvies. De toets komt eerder in het jaar, zodat de resultaten mee kunnen worden genomen in het definitieve schooladvies, voor aanmelding in het vo. Er komt 1 aanmeldmoment voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur. 
  • Het professionele oordeel van de leraar leidend blijft. Daarom verandert er niets aan de volgorde; eerst het schooladvies, daarna de doorstroomtoets.

  • Vo-scholen de toetsen die ze al afnemen, meer gaan benutten. Zo kunnen ze bepalen of een leerling nog op het goede niveau zit en kunnen leerlingen daarmee in het voortgezet onderwijs makkelijker van niveau wisselen. Bijvoorbeeld van vmbo-t naar vmbo-k of naar havo.

  • Leerlingen zich tegelijk aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Dit moet voorkomen dat sommige leerlingen niet op een school van hun niveau terecht kunnen.

  • De overheid geen eigen toets meer aanbiedt. 5 Jaar na de Wet eindtoets po  zijn er voldoende goede toetsen van marktpartijen waar scholen uit kunnen kiezen.

  • Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de kwaliteit van alle toetsen bewaakt. Ook ziet het CvTE toe op de vergelijkbaarheid van de toetsen.

Bron: Rijksoverheid« Terug naar het overzicht