Een kwart van de Nederlanders in de arbeidsmarkt is niet- of laag digitaal vaardig en verdient minder

16-02-2021

 

Mensen met lage digitale vaardigheden hebben relatief vaak geen betaald werk en als ze werk hebben, hebben ze een relatief laag uurloon. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van CPB-onderzoek.

Deze uitkomsten van CPB-onderzoek zijn tot stand gekomen op basis van een nieuw samengestelde dataset die digitale vaardigheden koppelt aan arbeidsmarktuitkomsten.

Ongeveer een kwart van de Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 65 haalt het basisniveau van digitale vaardigheden niet. Dat betekent dat deze mensen moeite hebben om e-mail of internet te gebruiken. Ook vinden ze het lastig om digitale informatie te verwerken. Onze analyse van de gegevens laat zien dat mensen die dit basisniveau niet halen een significant lager uurloon hebben dan mensen met goede digitale vaardigheden, zelfs als we corrigeren voor achtergrondkenmerken zoals leeftijd, opleidingsniveau en geletterdheid. Ook blijkt dat mensen met lage digitale vaardigheden relatief vaak langdurig geen betaald werk hebben en financieel afhankelijk zijn van een uitkering of een werkende partner.

Over het algemeen zijn mensen met lage digitale vaardigheden ouder, vaker vrouw en hebben ze een laag opleidingsniveau. Relatief vaak zijn deze mensen niet in Nederland geboren en hebben ze moeite met lezen en rekenen.

Meer weten over mensen met lage digitale vaardigheden? Lees dan ook het ESB-artikel waarin de bevindingen uit dit onderzoek verder besproken worden.

Bron: CPB« Terug naar het overzicht