Nibud: nieuwe basisbeurs is onvoldoende voor veel studenten

01-09-2022

 

De huidige hoge inflatie tempert de positieve gevolgen van de nog in te voeren basisbeurs, zo blijkt uit een berekening van het Nibud. Huishoudens met een inkomen van anderhalf keer modaal moeten fors bezuinigen om mee te kunnen betalen aan de studie van hun kinderen.

In opdracht van OCW heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de toereikendheid van de basisbeurs die zal worden heringevoerd. Dit onderzoek is er gekomen naar aanleiding van een motie van DENK, die eerder dit jaar werd aangenomen in de Tweede Kamer. In het onderzoek van het Nibud wordt antwoord gegeven op de vragen of huishoudens met studerende kinderen de ouderbijdrage voor de aanvullende beurs kunnen betalen en of studenten gegeven de recente prijsstijgingen met de nieuwe basisbeurs kunnen rondkomen.

Het kabinet is van plan om alle studenten in het hoger onderwijs vanaf 2023-2024 weer een basisbeurs te geven. Naast de herinvoering van de basisbeurs heeft het kabinet het voornemen om meer studenten een aanvullende beurs te laten ontvangen. Daarom gaat de inkomensgrens voor de aanvullende beurs omhoog. Het kabinet stelt voor dat de basisbeurs voor het studiejaar 2023-2024 neerkomt op 273,90 euro (uitwonend) en 109,90 euro (thuiswonend) per maand. De inkomensgrens voor de aanvullende beurs gaat omhoog van 53.900 euro naar 70.000 euro.

Om studenten gericht tegemoet te komen wordt de beurs voor uitwonende studenten verhoogd. Dat geldt voor de komende twee jaar. Het kabinet trekt daarvoor 250 miljoen euro per jaar uit.

Per wanneer de verhoging van de basisbeurs wordt ingevoerd is nog niet helemaal duidelijk. Als dat is met de invoering van de basisbeurs in september volgend jaar, dan kunnen studenten rekenen op een verhoging van de uitwonende beurs. Deze is nu voorlopig vastgesteld op 273 euro per maand. De wet wordt dit najaar in de Tweede Kamer behandeld.

Eerder deze week besliste het kabinet al dat het collegegeld minder hard zal stijgen. De stijging van het collegegeld hangt normaliter af van de inflatie. Aangezien die nu heel hoog is, afgelopen juli zelfs 13,4 procent, zou dat betekenen dat het collegegeld met meer dan 220 euro zou stijgen. Het kabinet heeft echter beslist om een andere rekenmethode te hanteren, waardoor het bedrag met zo’n 105 euro zal stijgen voor het collegejaar 2023-2024.

Bronnen: Science Guide, Nibud« Terug naar het overzicht