Oplossen tekort personeel nog steeds belangrijkste uitdaging voor primair onderwijs

11-02-2021

 

De belangrijkste uitdaging voor de primair onderwijssector is het tekort aan (gekwalificeerd) personeel. Daarnaast staat het primair onderwijs voor verschillende andere uitdagingen waarbij ondersteuning gewenst is.

Dit blijkt uit de behoeftepeiling van Arbeidsmarktplatform PO. Deze behoeftepeiling werd eind 2020 uitgevoerd onder 530 respondenten, waaronder schoolbestuurders, directeuren en HR-hoofden en – medewerkers in het primair onderwijs.

Welke uitdagingen zijn volgens de sector het meest urgent? En op welke thema’s willen scholen en schoolbesturen bij voorkeur ondersteuning van het Arbeidsmarktplatform PO? Deze vragen stonden centraal in de behoeftepeiling. Naast het tekort aan gekwalificeerd personeel is er ook ondersteuning gewenst bij:

  • behoud van onderwijspersoneel;
  • de duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel;
  • het anders organiseren van onderwijs.

De respondenten geven aan met name behoefte te hebben aan ondersteuning in de vorm van:

  • subsidies en stimuleringsregelingen;
  • aanreiken van tools en aanjagen van goede praktijkvoorbeelden;
  • kennisdeling en kennisverspreiding;
  • stimuleren van regionale samenwerking.

Bron: AVS, Arbeidsmarktplatform PO« Terug naar het overzicht