Personeelstekort grootste uitdaging voor schoolleiders

25-09-2019

 

Het personeelstekort is komend jaar de grootste uitdaging voor schoolleiders, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Bij liefst 72% van alle schoolleiders is er een personeelstekort. 

De grootste problemen doen zich voor in Zuid-Holland en Noord-Holland en relatief minder in Drenthe en Zeeland. De vacatures zijn onderverdeeld in leidinggevende functies (28%), onderwijsgevenden (55%) en onderwijsondersteunend personeel (17%).

‘Schoolleiders zijn een ontzettend belangrijke factor in het verlagen van de werkdruk, behouden van personeel en het aantrekken van kwalitatief goede leraren’, aldus Petra van Haren. ‘Maar door het toenemende tekort aan leraren gaat daar steeds meer tijd inzitten. Die toenemende druk op schoolleiders is een gevaar voor de samenleving omdat onderwijs daarmee onder druk komt te staan. Het tekort aan schoolleiders betekent op de korte termijn een probleem voor leraren en op de lange termijn voor de kwaliteit van het onderwijs’.

Bijna een kwart (22%) van de schoolleiders heeft afgelopen jaar gebruikgemaakt van ZZP’ers en circa een derde (36%) schakelde bemiddelaars, uitzendbureaus of headhunters in. ‘We zien ook dat de helft van de schoolleiders bewust en principieel geen gebruik maakt van deze ontwikkeling met oog op de kwaliteit en kosten. Het inzetten van uitzendbureaus is geen structurele oplossing voor het lerarentekort. Een uitzendkracht kost 30 tot 50 procent meer, dan blijft er steeds minder geld over voor vaste leerkrachten.’ Schoolleiders benoemen dit als een aanslag op de publieke middelen voor onderwijs. Toch is een verbod volgens voorzitter Petra van Haren niet nodig. ‘Een schooldirecteur heeft altijd zelf de keuze om gebruik te maken van een uitzendbureau of niet.’ 

Lees het hele artikel

Bron: AVS« Terug naar het overzicht