Onderwijsmanifest: breng de basis op orde

08-02-2022

 

Stel de leraar, het leren en het lesgeven centraal. Onder het motto ‘Het graf gaapt, we moeten voortmaken!’ van de Nederlandse schrijver Gerard van het Reve publiceert het RED-Team Onderwijs vandaag een manifest met een dringend tien-puntenplan om het Nederlandse onderwijs te verbeteren. 

Advies 1: Verhoog de kwaliteit van het onderwijs
Breng de basis op orde en meet beleidsmaatregelen af aan de vraag of leerlingen er meer en beter van gaan leren.

Advies 2: Verhoog de kwaliteit van leraren en hun opleidingen
Stel de lerarenopleidingen onder centraal toezicht, verhoog het niveau van de kennisbasis en formuleer inhoudsrijke beroepsstandaarden op verschillende niveaus.

Advies 3: Maak lerarenopleidingen aantrekkelijk
Bied studenten van lerarenopleidingen een betaalde baan en zorg voor een goede in-service training en begeleiding.

Advies 4: Maak lesgeven aantrekkelijk
Beperk het aantal lesstartmomenten en stel een maximale gemiddelde groepsgrootte vast; beperk de administratieve rompslomp en zorg voor een veilig werk- en leerklimaat.

Advies 5: Verhoog de kwaliteit van schoolleiders en hun opleidingen
Verhoog het niveau van de kennisbasis en formuleer inhoudsrijke beroepsstandaarden op verschillende niveaus.

Advies 6: Voer centrale regie om het lerarentekort terug te dringen
Stel een landelijke taskforce lerarentekort samen en stel concrete doelen voor de korte- en lange termijn.

Advies 7: Faciliteer een krachtige beroepsorganisatie van leraren
Stel het lidmaatschap verplicht, voer een lerarenregister in en geef de vakverenigingen vergaande bevoegdheden voor curriculumontwikkeling, het opstellen van examenprogramma’s, het specificeren van beroepsstandaarden en de organisatie en certificering van bijscholing.

Advies 8: Herstructureer de onderwijssalarissen
Haal salarissen uit de lumpsum, ontwikkel een nieuw functiegebouw voor leraren en bestuurders en maak de minister verantwoordelijk. Over loonsverhogingen onderhandelt de minister direct met de bonden.

Advies 9: Voer een bureaucratietoets in
Onderwijsgeld dient in beginsel te sturen op het primaire proces. Verantwoording daarvoor is nodig, omdat geld momenteel lijkt te verdampen.

Advies 10: Luister naar leraren
Onderwijsplannen, beleidsmaatregelen en onderwijswetgeving moeten kunnen rekenen op voldoende steun van leraren. Zo niet, voer ze dan niet in!

Het RED-Team Onderwijs
Het RED-Team Onderwijs wil vanuit wetenschappelijke en praktische expertise en ervaring bijdragen aan de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs en aan de doelmatige besteding van onderwijsgelden. Het team reageert op plannen, maatregelen en wetgeving voor het onderwijs met een Groene (doen!), Gele (ja, maar...) of Rode Kaart (niet doen!). Het zal in de komende tijd alle maatregelen en wetsvoorstellen van de minister en Tweede Kamer afmeten aan de vraag of deze bijdragen aan het bestrijden van het lerarentekort (kwantitatief en kwalitatief) en het versterken van het leren.

De leden van het kernteam zijn: Sarah Bergsen (schoolleider bo), Anna Bosman (hoogleraar pedagogiek en lerarenopleider), Sezgin Cihangir (directeur Nederlands Mathematisch Instituut), Jan Drentje (schoolleider, vo), Ton van Haperen ( vo, lerarenopleider), Paul Kirschner (emeritus-hoogleraar onderwijspsychologie), Jaap Scheerens (emeritus-hoogleraar onderwijsorganisatie en -management), Gert Verbrugghen ( Engels vmbo), Theo Witte – voorzitter (vakdidacticus, lerarenopleider).

Lees het hele manifest bij Didactief Online

Bron: Didactief Online, Redhetonderwijs.com« Terug naar het overzicht