Onderwijsraad organiseert op 9 december grote Onderwijsdialoog

03-12-2019

 

Al ruim 100 jaar zorgt artikel 23 van de Grondwet ervoor dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben én dat de overheid zorg draagt voor het onderwijs. Midden 2020 brengt de Onderwijsraad een verkenning uit naar de vrijheid van onderwijs. 

Voorafgaand aan deze verkenning wordt op 9 december 2019 een grote Onderwijsdialoog gehouden. Deze dag zal in het teken staan van artikel 23 van de Grondwet. Vragen die dan aan de orde zullen komen zijn: Hoe verhoudt artikel 23 zich tot een aantal spanningen en dilemma’s in het onderwijs, zoals de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs? En hoe kan de overheid hier het beste mee omgaan?

Wat veel mensen niet beseffen dat artikel 23 van de grondwet niet alleen over de vrijheid van het onderwijs gaat. De Grondwet erkent die vrijheid inderdaad. Maar de Grondwet zegt ook dat de overheid ervoor moet zorgen dat er een goed functionerend onderwijsstelsel is. De overheid moet ervoor zorgen dat er genoeg openbare scholen zijn. Zij bekostigt naast openbare ook bijzondere scholen (scholen vanuit particulier initiatief) en mag daarbij eisen en voorwaarden stellen. De onderwijsinspectie controleert of scholen zich daaraan houden. Als scholen dat niet doen, krijgen ze geen geld meer van de overheid.

Die eisen en voorwaarden gaan bijvoorbeeld over hoeveel uur er lesgegeven moet worden, over wat leraren moeten kunnen en kennen om les te mogen geven en over wat de kerndoelen van het onderwijs aan alle scholen zijn. De overheid moet wel terughoudend zijn als ze eisen stelt, omdat scholen ook vrijheid hebben om het onderwijs zelf in te vullen en in te richten. Kortom artikel 23 gaat niet alleen over de vrijheid van onderwijs maar het artikel regel ook het subtiele evenwicht tussen overheidszorg voor het onderwijs en vrijheid om het onderwijs te geven.

Bron: Onderwijsraad« Terug naar het overzicht