Jawohl: steeds meer mbo-studenten kiezen Duits

19-05-2021

 

Het vak Duits wordt steeds populairder in het mbo, vermeldt de MBO-raad. Sinds de invoering van de keuzedelen in het mbo in 2014, stijgt het aantal studenten dat Duits kiest. 

Uit cijfers van SBB van september 2018 blijkt dat Duits in de top 10 staat van meest gekozen keuzedelen. Ruim 4.000 studenten in de bol kozen in dat jaar voor dit keuzedeel in de beroepscontext op A2-niveau. Dat betekent dat deze studenten na hun examen de basis van het Duits beheersen om eenvoudige conversaties te houden en teksten te schrijven en te begrijpen.

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) sprak in de zomer van 2019 in de media zijn zorgen uit over het verdwijnen van Duits in het voortgezet onderwijs door de curriculumherziening in deze onderwijssector. Vo-scholen zijn daardoor niet langer verplicht om een tweede vreemde taal naast het Engels aan te bieden. 

Belangstelling neemt toe
Uit cijfers van DUO op basis van de monitor keuzedelen blijkt dat het keuzedeel Duits in 2018 door 5.740 van de 188.700 studenten is gevolgd. Synke Hotje van de onderwijsafdeling van DIA beaamt dat het goed gaat met het vak Duits in het mbo. ‘De belangstelling groeit in het mbo. We zien dat aan het aantal mbo-studenten dat op internationale stage gaat. Spanje staat op nummer 1 en Duitsland op de tweede plaats. Steeds meer studenten willen stagelopen bij onze oosterburen.’ Ook op het Noorderpoort College en bij het ROC van Twente ziet men dat Duitsland een populair stageland is en de interesse van studenten voor het vak Duits gewekt is. ‘Tot een jaar of zeven geleden was het niet gebruikelijk onder studenten om het vak Duits te volgen, maar door de economische crisis ontdekten onze studenten dat er veel werk over de grens is. Dan is een goede beheersing van het Duits natuurlijk belangrijk,’ schetst Wim van de Pol, lid college van bestuur van het Noorderpoort College. ‘Duits is bij ons op ondernemerschap na het meest populaire keuzedeel’, aldus John van der Vegt, voorzitter college van bestuur van ROC van Twente.

Wat is een keuzedeel?
Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met een of meer keuzedelen kan de student zich verbreden of verdiepen. Keuzedelen beslaan in totaal 15% van de opleidingstijd. Uit gegevens van SBB uit juli 2018 blijkt dat 730 keuzedelen zijn opgenomen in het aanbod van alle mbo-scholen. De student doet ook examen in zijn keuzedeel. Vanaf schooljaar 2020/2021 telt het resultaat van het examen mee in de diplomering.

Lees het hele artikel

Bron: MBO-Raad« Terug naar het overzicht