Staat van de Schoolleider: voer voor discussie

15-05-2023

 

‘We moeten ons vak beter op de kaart zetten’..Wat zijn de belangrijkste speerpunten uit de Staat van de Schoolleider? Wat kunnen we doen aan het oplopende schoolleiderstekort en hoe zorgen we ervoor dat het vak aantrekkelijk blijft om uitstroom te voorkomen en nieuwe mensen aan te trekken? Waar liggen kansen en oplossingen? Tijdens de workshop ‘Staat van de Schoolleider 2023’ deelden ruim 80 schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers met elkaar hun inspirerende, inzichten ideeën en praktijkvoorbeelden.

We moeten het tij keren rond het schoolleiderstekort
In het primair onderwijs is het landelijk schoolleiderstekort opgelopen van 12,9 procent in 2021 naar 13,6 procent in 2022. Daarnaast is er nog een enorm ‘verborgen tekort’. In het rapport ‘personeelstekorten in het primair onderwijs’ van CenterData lees je dat in de G5 met dit verborgen tekort het schoolleiderstekort tussen de 50 en 70 procent ligt. Welke kansen zijn er om het tij te keren?

De deelnemende schoolleiders dragen verschillende oplossingen aan. Die liggen bijvoorbeeld op gebied van werkdrukvermindering (duo-directeuren, gespreid en collegiaal leiderschap), de inschakeling van zij-instromers tot het aantrekkelijker maken van het beroep (cq imago van het vak verhogen). Hoewel de zij-instroom van schoolleiders de afgelopen jaren flink is toegenomen, heerst er nog wat ‘schroom’ in de sector om zij-instromers aan te nemen (“ze hebben geen krijt aan hun vingers”) of ze blijven niet lang hangen. Voor zij-instromers is subsidie beschikbaar. Het is belangrijk dat zij-instromers ervaring ‘in de klas’ opdoen en kunnen meelopen op een school.

Volgens de aanwezigen is er ook nog veel werk aan de winkel om de aantrekkelijkheid van het vak te vergroten door het imago te verbeteren. Waarom wordt de urgentie van het beroep niet gezien? Schoolleiders lijken/zijn soms ‘crisismanagers’, een beeld dat ook uit de coronatijd is blijven hangen. Schoolleiders mogen beter zichtbaar maken, juist aan stakeholders, wat ze doen: iedereen is ambassadeur! Focus op de passie en ambitie en niet op de regeltaken. Draag de maatschappelijke betekenis van het schoolleiderschap uit.

Lees verder bij AVS

Bron: AVS« Terug naar het overzicht