Onderwijssoap over staking 6 november door draai AOb

04-11-2019

 

Vrijdag, vijf dagen voordat schoolleiders voor de eerste keer samen met leraren zouden staken – komt het kabinet toch met 460 miljoen euro aan extra investeringen voor het onderwijs. Structurele stappen voor schoolleiders zijn geborgd in een convenant. Ook is er aandacht voor de strategische positionering van schoolleiders vastgelegd. Daarmee leek de onderwijsstaking voor 6 november ook van de baan. 

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft zondag laten weten afstand te nemen van het vrijdag gesloten convenant met minister Slob. Ook heeft ze aangekondigd dat de staking op 6 november alsnog doorgaat. De voorzitter van de AOb, Liesbeth Verheggen, heeft aangekondigd haar functie neer te leggen. Ook CNV Onderwijs, die het convenant eveneens ondertekende, erkende dat het afblazen van de staking een inschattingsfout was. Leden die woensdag gaan staken, kunnen rekenen op steun en een stakingsuitkering. Het is aan scholen om hier een keuze in te maken.

Onder ouders en leraren is daardoor dit weekend veel verwarring ontstaan. Is school woensdag nu wel of niet open?

Het kabinet maakt 460 miljoen euro extra vrij voor het onderwijs. Dat is het gevolg van een akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers. De AVS en andere onderwijsbonden eisten al geruime tijd extra geld om het personeelstekort en de hoge werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs aan te pakken. Ook willen ze een betere cao. Het geld is daar ook voor bedoeld. Een klein deel van het bedrag is structureel. 

Waar gaat het geld naar toe?

  • € 300 mln. extra voor het funderend onderwijs in 2019;
  • € 97 mln. eerder beschikbaar voor de aanpak van werkdruk in het po;
  • € 14,2 mln voor ophoging regeling zij-instroom in 2019;
  • € 10,6 mln. wordt ingezet ten behoeve van samen opleiden;
  • € 16,5 mln. voor extra salaris voor docenten in het vso/diplomagericht;
  • € 21,2 mln. voor individuele scholingsrechten voor personeel in het po.

Wat betekent dit voor schoolleiders?

In een convenant zijn afspraken gemaakt over de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs in deze kabinetsperiode. De afspraken zijn erop gericht om meer mensen op te leiden en te behouden voor het onderwijs.

  • Er gaat versneld nog € 97 miljoen aan werkdrukgelden naar de scholen. Deze kunnen ook ingezet worden ter ontlasting van de schoolleider, bijvoorbeeld door het aanstellen van een secretaresse of conciërge.
  • Er is geborgd dat er € 150 miljoen wordt meegenomen in de lopende cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs. De AVS zet zich ervoor in dat er zo snel mogelijk een akkoord komt waarin salarisverhogingen voor schoolleiders zijn opgenomen. In het voortgezet onderwijs wordt het geld ingezet voor ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leerkrachten, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken.
  • In het kader van het streven naar een eenduidig en transparant loongebouw komen er in het kader van de nog af te sluiten cao po nieuwe salarisschalen voor schooldirecteuren. Net als bij de leraren worden toeslagen in de salarissen opgenomen.

 

Bronnen: AVS, AOb, NOS, CNVO« Terug naar het overzicht