Autoriteit Persoonsgegevens adviseert scholen te stoppen met Google

08-06-2021

 

De diensten van techbedrijf Google, waaronder Gmail, Docs en Classroom, voldoen mogelijk niet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europees geldende privacywet. Daarom adviseert toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) scholen te stoppen met het gebruik van deze diensten. Hierover schrijven het Financieele Dagblad en de NRC.

Het FD heeft inzage gehad in deze adviezen en schrijft op basis daarvan dat niet geheel duidelijk is wat er precies gebeurt met de persoonlijke gegevens van gebruikers van de Google-programma’s. Zo is niet bekend hoe die gegevens verwerkt worden en met welk doel. Mogelijk gebeurt dat niet rechtmatig in de ogen van de AP.

Het ministerie van OCW laat in een reactie weten een dringend beroep te doen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Google om de risico’s weg te nemen en de privacy van leerlingen en studenten te waarborgen, zodat scholen de Google-producten veilig kunnen gebruiken. Het advies van de AP over het gebruik van Google in het onderwijs volgt op een aanvraag daartoe van SURF en SIVON, namens de onderwijssector, in maart 2021.

SIVON en SURF zijn in overleg met Google. Daarnaast wordt samen met Kennisnet en andere onderwijsorganisaties onderzocht wat de precieze consequenties van dit advies voor scholen inhouden. Google laat in een reactie in het FD weten te verwachten de tekortkomingen snel op te kunnen lossen.

Bron: AVS« Terug naar het overzicht