Laten we eens beginnen met lezen

27-04-2020

 

Misschien vinden leerkrachten, schoolbestuurders en ouders deze week een gaatje om De staat van het onderwijs te lezen, de digitale turf waarin de Onderwijsinspectie de stand van zaken in ons onderwijs peilt, aan de hand van onderzoeksresultaten. De editie-2020 kwam afgelopen week uit; er was, begrijpelijk, weinig aandacht voor.

Toch is het de moeite van het lezen waard. Aan het eind van de basisschool hebben veel kinderen het ‘streefniveau’ voor taal en rekenen niet gehaald; bij taalverzorging haalt 60 procent dat niveau, bij rekenen slechts 47. Eerder dit jaar bleek uit het internationale PISA-onderzoek (PISA) dat in 2018 een kwart van de 15-jarigen niet goed kon lezen. In 2003 was dat nog 11 procent.

Laten we nou eens beginnen met lezen. Dat een kwart van de jongeren een krantenbericht, werkinstructie of overheidsbrief niet begrijpt, is onacceptabel. Het onderwijs staat nu toch in de rampenstand; een goed moment om prioriteiten te verleggen: meer uren lezen, een effectievere leesmethode, meer aandacht voor kinderboeken, dat helpt geheid. Als leeshaat en leerachterstand virulent worden, is de maatschappelijke ramp groot.

Bron: Volkskrant« Terug naar het overzicht