Gomarus College start academische werkplaats burgerschap

16-09-2022

 

Sinds het najaar van 2021 is de aangescherpte burgerschapswet van kracht. De boodschap, die meekomt is helder: scholen, ontwikkel je eigen visie, maak doelen en bepaal hoe je wilt volgen wat jullie inzet bij leerlingen teweeg brengt. En dat alles in een veilig schoolklimaat. Het Gomarus College start met alle locaties een academische werkplaats burgerschap.

In het verleden heeft het christelijk onderwijs vanuit haar identiteit zeker expliciete ideeën ontwikkeld over haar maatschappelijke opdracht. In de huidige tijd zijn er echter ook vragen: hoe komen we tot één visie in ons diverse team, welke (Bijbelse) motieven zijn voor ons belangrijk, hoe verhoudt zich dat tot de burgerschapswet en hoe maken we doelen concreet in een curriculum?

Voor het Gomarus College waren deze vragen aanleiding om met alle locaties een academische werkplaats te vormen. “Een kans om onze scholen overkoepelend te verbinden en inhoudelijk onze christelijke identiteit door te ontwikkelen,’ aldus bestuurder Edwin van Hoorn.

Voor de zomer werd een overeenkomst gesloten om twee jaar met het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit op te trekken. In dat tijdsbestek wordt een eigen visie en een doorgaande lijn met doelen voor alle locaties ontwikkeld. Ook wordt onderzoek gedaan naar passende werk- en handelwijzen. Vanuit elke locatie is een onderzoeksgroep samengesteld. Deze wisselen kennis en opgedane ervaringen uit.

Op 13 september vond de aftrap plaats aan de Lavendelweg in Groningen. Coördinator Jelle Koopman is enthousiast: ‘Omdat scholen vrij zijn dit burgerschapsonderwijs op eigen wijze in te vullen, passend bij de eigen identiteit en pedagogische visie, liggen hier kansen om dit thema schoolbreed goed en gedegen te doordenken en te ontwikkelen. Juist omdat op onze scholen het volgen van Jezus Christus centraal staat en we leerlingen en medewerkers hun talenten en hun plek in de maatschappij in Gods Koninkrijk willen laten ontdekken, is gedegen burgerschapsonderwijs van belang.’

Het Expertisecentrum zal flankerend in deze periode ook toewerken naar een aantal wetenschappelijke publicaties over bepaalde deelthema’s.

Bron: Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

 « Terug naar het overzicht