Marnix Niemeijer kwartiermaker voor expliciet christelijk onderwijs onder Verus

30-04-2019

 

Marnix Niemeijer onderzoekt dit jaar in opdracht van Verus hoe scholen die expliciet protestants-christelijk onderwijs willen geven, door Verus beter ondersteund kunnen worden.

Vanuit de visie op de vrijheid van onderwijs geeft Verus ondersteuning van, dienstverlening aan-  en belangenbehartiging voor vitaal en veelkleurig katholiek en christelijk onderwijs. Daarbij wil Verus de verschillende kleuren die het palet van Verus vormen tot hun recht laten komen. Tegen deze achtergrond is Verus een initiatief gestart om scherper in beeld te krijgen welke behoeftes leden hebben, die gaan voor expliciet protestants-christelijk onderwijs

Marnix Niemeijer is vanuit Verus als ‘kwartiermaker’ ingezet om dit initiatief te ondersteunen en met betrokken leden verder te brengen. Niemeijer is ook voorzitter van het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS). 

Verus stelde Marnix een aantal vragen:

U bent LGVS-voorzitter én gaat nu voor Verus uitzoeken hoe de vereniging expliciet christelijke scholen kan ondersteunen. Hoe zit dat?

“Alle LVGS-leden zijn ook lid van Verus. Verus heeft een breedte, er zitten zogezegd verschillende kleuren in deze vereniging. De LVGS-scholen willen onderzoeken of en hoe een netwerkconstructie onder Verus mogelijk is. Ze hebben waardering voor Verus, voor de belangenbehartiging en dienstverlening, en zien ook dat mensen binnen de vereniging sensitiviteit hebben met hun scholen.”

Maar ze missen nog wat?

“Ze streven ernaar om binnen Verus meer beleidsruimte te creëren richting expliciet christelijke scholen. Verus zendt de veelkleurigheid van de vereniging graag uit, hier gaat het om één van die kleuren.

Het gaat erom dat er ondersteuning komt voor scholen die expliciet protestants-christelijk onderwijs bieden. Het is daarom ook niet Marnix van de LVGS die gesprekken met leden aangaat, maar Marnix de kwartiermaker van Verus. Kortom, Verus ziet ook de noodzaak tot het initiatief en investeert daarin!”

En wat gaat de kwartiermaker namens Verus doen?

“Verkennen wat de behoefte is. Waar is men blij mee, wat kan beter? Zijn er op het vlak van verbindingen maken stappen te maken? Met mensen uit een wat bredere kring van – zeg maar - orthodoxe scholen wil ik samen een concreet plannetje maken voor de komende jaren: wat willen we doen en hoe kan dat onder de paraplu van Verus gebeuren?”

Wilt u hierover in gesprek met Marnix Niemeijer? Neem contact met hem op.

Bron: Verus« Terug naar het overzicht