Regionale arbeidsmarktanalyses primair onderwijs 2022

04-11-2022

 

De arbeidsmarkt in het primair onderwijs is de afgelopen jaren in een rap tempo veranderd. Jaren geleden was het voor (startende) leraren nog moeilijk om een baan in de sector te vinden. Die tijd is voorbij: de sector heeft te maken met een tekort aan personeel. De personeelstekorten in de sector zijn een groot en groeiend probleem. Toch zal niet elke regio in dezelfde mate te maken krijgen met dit tekort. 

De arbeidsmarkt in het primair onderwijs heeft namelijk een sterk regionaal karakter, waardoor ontwikkelingen in verschillende regio’s niet per definitie hetzelfde zullen zijn. Voor scholen en schoolbesturen is het daarom belangrijk een goed beeld te hebben van de arbeidsmarkt in hun regio. 

Om de sector hierin te ondersteunen, heeft het Arbeidsmarktplatform PO achttien regionale arbeidsmarktanalyses opgesteld. In de analyses vind je cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs per regio. Ben je geïnteresseerd in een regionale arbeidsmarktanalyse van jouw regio? Klik dan op onderstaande kaart.

Arbeidsmarktplatform 10 jaar: de regionale arbeidsmarktanalyses toen en nu
In 2022 bestaat het Arbeidsmarktplatform PO 10 jaar. Daarom besteden we dit jaar aandacht aan projecten die het Arbeidsmarktplatform PO de afgelopen jaren uitvoerde, zoals de regionale arbeidsmarktanalyses. Al tien jaar publiceren we de jaarlijkse regionale arbeidsmarktanalyses. Schoolbesturen en pabo’s kunnen de uitkomsten van de analyses gebruiken voor hun eigen beleid of overleg met partners in de regio. Het Arbeidsmarktplatform PO zelf gebruikt de uitkomsten om richting te geven aan onze strategie en activiteiten om de sector te ondersteunen bij het inspelen op actuele arbeidsmarktvraagstukken.

2011: aantal leerlingen en vraag naar personeel begint te dalen
Met de publicatie ‘De personele gevolgen van krimp in het onderwijs’ ontstond aandacht voor het feit dat Nederland te maken kreeg met een sterke daling van het aantal leerlingen. En dat dit gevolgen zou hebben voor de bekostiging en organisatie van het onderwijs en daarmee voor de inzet van personeel. Toen werd ook duidelijk dat de bevolkingsdaling niet gelijk zou lopen en niet overal tegelijkertijd in zou treden. De topkrimpregio’s waren: Parkstad Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. De kwaliteit en betaalbaarheid van het onderwijs kwam hiermee onder druk te staan. En daarmee de behoefte aan inzicht in de regionale cijfers.

2022: aantal leerlingen daalt nog steeds, vraag naar personeel neemt toe
Uit de Regionale Arbeidsmarktanalyse blijkt dat het aantal leerlingen in Nederland verder zal afnemen. Tussen 2022 en 2026 daalt de basisgeneratie voor het primair onderwijs met zo’n 2,1 procent. En wederom wordt in regio Groningen een daling verwacht van 58.010 in 2022 tot ca. 54.700 kinderen in 2026; een daling van 5,7 procent. Ondertussen stijgt de werkgelegenheid in de sector. Zo nam het aantal fte in de sector tussen 2017 en 2021 met bijna 11 procent toe naar 132.600 fte. Ook in de regio Groningen nam de werkgelegenheid toe. Tussen 2017 en 2021 steeg deze met 4,7 procent, tot ruim 5.120 fte.

Zonder veranderingen in de omstandigheden staat het primair onderwijs, na een daling, in 2026 een tekort van zo’n 3.858 fte aan leraren te wachten. Dit komt neer op een relatieve onvervulde werkgelegenheid van ruim 4,1 procent. Dit betekent dat zo’n 4,1 procent van de werkgelegenheid in de sector niet vervuld kan worden. In de regio Groningen zal het tekort de komende jaren naar verwachting ook eerst afnemen, tot 78 fte in 2024. Dit tekort zal daarna weer toenemen tot 91 fte in 2026.

Bron: Arbeidsmarktplatform PO« Terug naar het overzicht