Uitval startende docenten voorkomen

16-08-2022

 

Naar uitval van starters wordt regelmatig onderzoek gedaan. In april 2022 verscheen het rapport 'Uitval startende docenten (vo)' van Voion. Het onderzoek toont aan dat de volgende factoren sterk samenhangen met de kans om uit te vallen als startende docent: een tijdelijk contract, een contract kleiner dan 0,5 fte en instroom op een hogere leeftijd. 

Begin 2021 brachten Ecorys en MOOZ het rapport 'Begeleiding startende schoolleiders' uit. Coaching en inwerkprogramma’s bleken nog weinig voor te komen en professionaliseringsactiviteiten waren vaak geen onderdeel van het strategisch personeelsbeleid. Het onderzoek laat zien dat ‘begeleidingsarrangementen met een verbinding tussen theorie en praktijk, bestaande uit meerdere activiteiten, meer effect hebben dan losse begeleidingsactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan de combinatie van een opleiding of training, coaching en/of intervisie en gesprekken met collega-schoolleiders.

De VO-Raad heeft een themapagina rondom de begeleiding van startende docenten. Ook start zij een leernetwerk Begeleiding Startende Leraren.

Bron: VO-Raad

 

 « Terug naar het overzicht