De vele voordelen van een plusklas

17-05-2021

 

Leerlingen die uitblinken, hebben uitdagend onderwijs nodig. Verrijkingsprogramma’s kunnen de schoolprestaties verbeteren, het zelfvertrouwen vergroten en het verlies van motivatie voor schoolwerk voorkomen. Ook blijkt dat een plusklas op lange termijn een positief effect heeft.

Hoe voorkom je dat leerlingen die bovengemiddeld goed presteren zich gaan vervelen? Die vraag wordt op veel scholen gesteld. Het reguliere onderwijs richt zich vooral op de gemiddelde leerling en daardoor sluit het onderwijs vaak niet aan bij het niveau en de behoeften van excellente leerlingen. Het gevolg is dat hun cognitieve ontwikkeling vertraagt.

Volgens de Onderwijsraad presteert een derde van de excellente leerlingen onder zijn of haar niveau. Het gebrek aan uitdaging levert bovendien risico’s op voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling: excellente leerlingen verliezen hun motivatie en hebben geen zin meer om zich in te zetten voor schoolwerk, zo blijkt uit onderzoek naar het verschil tussen onderpresterende en bovengemiddeld presterende begaafde leerlingen.

Uitdaging binnen of buiten de klas
Om deze negatieve spiraal te doorbreken kun je excellente leerlingen een verrijkingsprogramma bieden. Dit kan in de klas tijdens de reguliere lessen, door de moeilijkheidsgraad van opdrachten af te stemmen op het niveau van individuele leerlingen of op dat van groepjes leerlingen. Of je laat excellente leerlingen een of meerdere dagdelen aangepast onderwijs volgen in een plusklas. Onderzoek laat zien dat excellente leerlingen die deelnemen aan een verrijkingsprogramma betere schoolprestaties behalen dan excellente leerlingen die hieraan niet deelnemen. Dit resultaat wordt gevonden voor alle vormen van verrijking, maar is sterker bij plusklassen voor excellente leerlingen dan bij alleen verrijking in de klas.

Langetermijneffecten
Het langetermijneffect van plusklassen is eveneens positief. In een onderzoek naar die langetermijneffecten werd gekeken naar leerlingen met de hoogste Cito-scores. De onderzoekers wilden weten of leerlingen die op de basisschool in een plusklas hadden gezeten beter presteerden in het voortgezet onderwijs. De kans dat deze leerlingen in zes jaar hun vwo-diploma haalden, bleek inderdaad groter dan bij leerlingen die deze mogelijkheid niet hadden gehad. Het maakte daarbij niet uit of de plusklas in de school of bovenschools werd georganiseerd.

Lees verder bij Leraar24

Bron: Leraar24« Terug naar het overzicht