Mobiliteit in het basisonderwijs

15-11-2019

 

Hoe zit het met de mobiliteit van leraren in het primair onderwijs (po) in tijden van lerarentekort? Arbeidsmarktplatform PO liet het onderzoeken.

De mobiliteit tussen onderwijssectoren is niet groot. Jaarlijks verlaten weinig leraren het po voor een baan in het vo of mbo. Andersom stappen relatief weinig leraren uit het vo en mbo over naar het po. Opvallend is wel de stijging van het aantal nieuwe leraren po afkomstig uit het vo. Bekijk de factsheet van het Arbeidsmarktplatform PO.

Bron: Arbeidsmarktplatform PO« Terug naar het overzicht