Meer aanmeldingen PABO door coronacrisis?

29-06-2020

 

Het aantal aanmeldingen voor de pabo is dit jaar hoger dan de afgelopen jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Meer aankomend studenten kiezen dus voor een opleiding tot leraar in het basisonderwijs.

Vergeleken met vorig jaar hebben zich zo'n 11 procent meer studenten aangemeld voor de voltijdopleiding, waardoor het totaal uitkomt op ruim 7000. Voor de deeltijdopleiding is het 15 procent meer, wat neerkomt op ongeveer 2200 aanmeldingen.

Het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO), dat de cijfers ook heeft, vermoedt dat de coronacrisis heeft geholpen om het vak van leraar zichtbaarder te maken. "Mensen hebben ontdekt hoe belangrijk het beroep is, hoe waardevol en gewaardeerd het weer is en ik denk dat dat tot een verhoogde aanmelding heeft geleid', zegt voorzitter Barbara de Kort in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook over het aantal zij-instromers is zij tevreden. Op dit moment studeren er ruim 1500 zij-instromers voor het lerarenberoep, dat zijn eerste- en tweedejaars samen. "Er staan alweer 600 mensen klaar om opgeleid te worden."

Tekort niet opgelost

Het lerarentekort wordt niet opgelost met deze aantallen aanmeldingen. "Het is heel hard nodig om vooral ook naar de lange termijn te kijken en te zoeken naar mogelijke oorzaken. Bekend is in ieder geval dat de maatschappelijke waardering een heel belangrijke is."

Bron: NOS« Terug naar het overzicht