Actieplan moet mentale gezondheid jongeren verbeteren

08-12-2022

 

Docenten trainen om jongeren te ondersteunen, met jongeren in gesprek over prestatiedruk, en structureel aandacht op school voor welbevinden. Dat zijn speerpunten in het nieuwe actieplan van MIND Us, de stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren.

Eén op de zeven jongeren heeft last van depressieve gedachten en één op de drie ervaart prestatiedruk. Aanleiding voor MIND Us om met het actieplan ‘Het gaat om jou!’ mensen te inspireren en motiveren om in hun werk aan de slag te gaan met het versterken van de mentale gezondheid van jongeren. Het actieplan werd op dinsdag 6 december gepresenteerd in aanwezigheid van koningin Máxima - erevoorzitter van MIND Us -, minister Dijkgraaf van OCW en staatssecretaris Van Ooijen van VWS. Ook de VO-raad was erbij.

Drie leefgebieden
MIND Us richt zich op drie belangrijke leefgebieden van jongeren: (1) de wijk en vrijetijdsbesteding, (2) onderwijs en opleiding en (3) online. Binnen het leefgebied onderwijs en opleiding gaat MIND Us zich onder meer focussen op structurele aandacht voor mentale gezondheid op school. Ook de VO-raad zet zich hier voor in. Bijvoorbeeld door scholen te stimuleren om te werken aan een integrale aanpak. Dit doen we samen met het programma Gezonde School en de ‘Coalitie Welbevinden’ (een samenwerkingsverband tussen het Trimbos-instituut, Pharos, NCJ, NJi, NIP Schoolpsychologen en Gezonde School). MIND Us wil deze bestaande initiatieven voor structurele aandacht voor welbevinden op school verder versterken.

Verder wil MIND Us docenten stimuleren en trainen om jongeren goed te kunnen ondersteunen en gaat de stichting in gesprek met jongeren over de prestatiedruk. Dit laatste sluit aan bij het initiatief van het LAKS om een gesprek te starten met diverse partijen, waaronder het ministerie van OCW en de VO-raad, over ‘toetscultuur’. Met de leerlingenorganisatie wordt in de gesprekken gekeken hoe er in het onderwijs minder nadruk kan komen op het meten en beoordelen en meer op leren en ontwikkelen.

Jongeren Raad
Stichting MIND Us wil op de eerste plaats samen met onder meer jongeren, beleidsmakers, docenten, ondernemers, wetenschappers en ‘influencers’ een podium creëren waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Jongeren zijn actief betrokken in de uitvoering van het programma als ambassadeur en vrijwilliger. Daarnaast is door MIND Us een Raad van Richting in het leven geroepen - volledig bezet door jongeren - die de stichting zal bijstaan.


Download hier het actieplan

Bron: MindUs, VO-Raad« Terug naar het overzicht