De Nederlandse Onderwijspremie voor teams in het mbo, het hbo en van universiteiten

01-11-2022

 

De inschrijving voor de Nederlandse Onderwijspremie is gestart. Anders dan voorgaande jaren kunnen nu ook mbo-teams worden voorgedragen. De Nederlandse Onderwijspremie is de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De premie wordt uitgereikt aan onderwijsteams van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten als blijk van waardering en als impuls voor de vernieuwing en verbetering van het onderwijs.

De Nederlandse Onderwijspremie stond voorheen bekend als de Nederlandse Hogeronderwijspremie. Deze is in 2021 en 2022 uitgereikt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Nederlandse Hogeronderwijspremie is opgegaan in de Nederlandse Onderwijspremie, die niet alleen een teken van waardering is voor teams in het hoger onderwijs, maar ook voor die in het middelbaar beroepsonderwijs.

Looptijd en budget
De premie wordt jaarlijks toegekend aan onderwijsteams die de afgelopen vier jaar een initiatief hebben ontwikkeld dat heeft geleid tot verbetering in het onderwijs.

De premie van in totaal 7,5 miljoen euro wordt verdeeld over drie teams uit het middelbaar beroepsonderwijs (2,5 miljoen euro), drie teams uit het hoger beroepsonderwijs (2,5 miljoen euro) en drie teams uit het wetenschappelijk onderwijs (2,5 miljoen euro).

De Nederlandse Onderwijspremie 2023

Tot en met 12 januari 2023 14:00:00 uur CET kunnen onderwijsteams worden voorgedragen voor de Nederlandse Onderwijspremie voor mbo en ho 2023 via het voordrachtformulier op de website van het NRO. De deadline in de call is daarbij leidend. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reikt de Nederlandse Onderwijspremie in 2023 uit tijdens het ComeniusFestival in juni.

Op 21 november organiseert het NRO een informatiebijeenkomst voor het MBO en HO.

Lees het hele artikel bij NRO

Bron: NRO, MBO-Raad« Terug naar het overzicht