Van Vroonhoven maakt indruk

23-12-2020

 

Het lerarentekort zal waarschijnlijk weer domineren in 2021. Aanjager Aanpak Lerarentekort Merel van Vroonhoven veegde na Sinterklaas de minister de mantel uit: het is tijd voor samenhangende, fact-based actie. Monique Marreveld van Didactiefonline wijdt er een blog aan.

Merel van Vroonhoven is een bijzonder geval. Als zij-instromer aan de pabo van InHolland kreeg ze in september 2019 een column in de Volkskrant. Niet tot ieders tevredenheid: hoezo zou deze dame beter verwoorden wat er speelt in het onderwijs dan leraren die er al jaren bloed, zweet en tranen in verloren? Van Vroonhovens werkervaring – ze was van 2014 tot september 2019 voorzitter van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten – was weinig bevorderlijk voor haar geloofwaardigheid als onderwijsdier.

Toen ze ook nog eens begin 2020 door OCW werd benoemd tot aanjager van de taskforce lerarentekort, dacht menigeen: zie je wel, Van Vroonhoven is zeker onderdeel van een pr-initiatief van het ministerie. Haar rapport kwam 2 juli uit en was echter behoorlijk kritisch naar OCW: de aanpak van het lerarentekort is te beperkt, te versnipperd en te weinig op feiten gebaseerd. Samenwerking wordt niet gestimuleerd in het stelsel, de leraar is er te weinig bij betrokken en opleidingstrajecten zijn te veel aanbod gestuurd. Op 9 december legde Van Vroonhoven haar bevindingen nog eens voor aan de Tweede Kamercommissie Onderwijs. Er was geen woord Chinees bij. Hier zat iemand die zich echt kwaad maakt over de inertie van OCW.

--

Koers ontbreekt

Haar ervaring als AFM-voorzitter èn als leerkracht maken dat juist Van Vroonhoven tot een glasheldere analyse komt: ‘Als je vraagt: hoe groot is dat lerarentekort, waar, et cetera, is daar nog steeds geen fact-basis waar we ons kunnen baseren!’ Natuurlijk hebben leraren zoals Eddie Erkelens, het Lerarencollectief, en de Tweede Kamer de minister al eerder gevraagd het lerarentekort in beeld te brengen. Van Vroonhoven steunt hen van harte. Letterlijk. ‘Mijn oproep’, zegt ze in de Tweede Kamer, ‘zou zijn: blijf daar op drukken. Want hoe kun je in vredesnaam met een geïntegreerd en doortastend plan komen als je niet weet waar je op koerst? In de grote steden ontstaat nu een beeld, maar in mijn visie is het de verantwoordelijkheid van de minister om daar voor te zorgen.’

Fijntjes benoemt Van Vroonhoven dat dergelijk beleid zonder feitenbasis in het bedrijfsleven onbestaanbaar zou zijn. En net als in juli in haar rapport noemt ze de aanpak van het lerarentekort ‘te beperkt, te versnipperd en te weinig fact-based.

Lees het hele blog

Bron: Didactiefonline« Terug naar het overzicht