Verliezers en winnaars van de COVID-generatie

12-01-2021

 

Er is de laatste tijd veel aandacht voor leerlingen die achterstanden opgelopen hebben in de lockdowns. Maar er zijn ook winnaars. Onderzoekers van de VU kijken naar het totaalplaatje en komen met aanbevelingen. Didactiefonline schrijft erover.

2020 is voorbij. Het was voor niemand een prettig jaar, maar zeker niet voor jongeren. Op sociaal vlak is het voor hen extra moeilijk, maar ook verder zitten ze in de hoeken waar de klappen vallen. Typische scholieren- en studentenbaantjes verdwijnen, maar meer nog zijn het de schoolsluitingen die de waarschuwingen doen klinken van een verloren coronageneratie. UNICEF schatte in november dat wereldwijd meer dan 570 miljoen jeugdigen – 33% van het totaal – getroffen zijn door schoolsluitingen, in 30 landen. Zij hebben tijdens deze sluitingen wisselende toegang tot afstands- en online onderwijs.

De verloren leertijd van dit corona-jaar zou voor deze generatie kunnen doorwerken op de rest van hun onderwijscarrière en daarna op hun positie op de arbeidsmarkt. Een kleine achterstand nu kan ertoe leiden dat jongeren achterblijven, niet meer meekomen, en zo steeds verder achterop raken; ze worden slachtoffer van het Mattheüseffect (naar het citaat in het Mattheus-evangelie: ‘Want wie heeft, die zal gegeven worden [...] maar wie niet heeft, van die zal genomen worden’).

Het hoeft echter niet zo negatief uit te pakken. Denk eens terug aan de verstoring van het onderwijs in Frankrijk in 1968. Stakingen leidden toen tot het sluiten van scholen en het annuleren van eindexamens. Vooral dat laatste resulteerde echter in een zeer succesvolle generatie: het eindexamen bleek een drempel geweest te zijn, en toen die wegviel konden meer jongeren gaan studeren. Dat leidde uiteindelijk tot een jaargang met meer economisch succes dan daarvoor en daarna, en zelfs de kinderen van deze eindexamenjaargang hadden meer succes in het leven dan de kinderen in de jaren daarvoor of daarna. Misschien zijn er ook tijdens deze pandemie ‘onderwijswinnaars’, naast onderwijsverliezers. Dit brengt ons bij de vraag: zal er een corona-generatie komen? En welke groepen kinderen en jongeren zullen dan behoren tot de winnaars, en welke tot de verliezers?

Leerverlies voor studenten uit kansarme milieus
Om te begrijpen hoe leerlingen worden beïnvloed door verstoringen in hun onderwijs, moeten we bekijken wat de gevolgen zijn voor leerlingen in verschillende schoolfasen en omstandigheden.

We beginnen bij het basisonderwijs.

Lees verder op Didactiefonline

Bron: Didactiefonline« Terug naar het overzicht