Passend onderwijs failliet?

19-04-2022

 

Didactief Online geeft bij monde van hoofdredacteur Monique Marreveld een kort overzicht over de Staat van het Onderwijs 2021, waarbij Passend Onderwijs de eerste aandacht krijgt. Want voor het eerst sinds de invoering van passend onderwijs zijn er meer leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs dan in 2014. 

Er is minder geld beschikbaar voor deze leerlingen in de samenwerkingsverbanden, omdat het totaal aantal leerlingen krimpt. Mogelijk moeten schoolbesturen in de nabije toekomst hun eigen financiële middelen aanspreken, waardoor ze zelf minder geld overhouden voor ondersteuning in reguliere scholen. Dat is extra spannend, omdat met ingang van dit jaar het speciaal basisonderwijs wettelijk verplicht is leerlingen zoveel mogelijk (terug) te plaatsen in basisscholen of naar scholen voor vo te laten uitstromen. Het aandeel (terug)plaatsingen vanuit het speciaal basisonderwijs naar het basisonderwijs is sinds 2016/2017 redelijk stabiel (rond 1,0%), en beperkt. Dit geldt ook voor de terugplaatsing vanuit het speciaal onderwijs naar het basisonderwijs (rond 2,3%).

--

Basisvaardigheden
Naast passend onderwijs is de onderwijskwaliteit in de basisvaardigheden traditiegetrouw een van de belangrijkste thema’s in het nieuwste Onderwijsverslag. En die kwaliteit moet nu echt beter, schrijft de inspectie, want de basisvaardigheden zijn in Nederland niet op orde. Overigens, dat is niet de schuld van de leraar, stellen de inspecteurs. Of in ieder geval niet alleen. Maar - mocht u dat denken - het is ook niet de schuld van ‘tante Corry’, want corona heeft vooral problemen die er al waren versterkt.

Andere thema's die aandacht krijgen in het artikel naast passend onderwijs en basisvaardigheden: de eindtoets, deskundigheidsbevordering, de rol van schoolleiders en bestuur, burgerschap en persoonsvorming, doorstroom havo/hbo, nieuwkomers, onderwijscijfers en het lerarentekort.

Lees het hele artikel

Bron: Didactief Online« Terug naar het overzicht