Eindtoets in de media

25-01-2021

 

Leve het Onderwijs, een beweging van schoolbestuurders, roept op het verplichten van toetsen, waaronder ook de eindtoets, te stoppen. Leraren kunnen volgens hen prima zelf bepalen of ze toetsen en wanneer ze dat doen.

De PO-Raad heeft er begrip voor dat het onderwijs zich op dit moment laat horen over de eindtoets. De eindtoets is dit jaar namelijk niet voor alle doelen te gebruiken die hij normaalgesproken dient. Ook de Onderwijsinspectie laat van zich horen in de media: 'De eindtoets moet dit jaar hoe dan ook doorgaan', zegt de Inspectie in het Parool en het AD. De PO-Raad heeft bij het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie aangekaart dat de eindtoetsresultaten dit jaar niet gebruikt mogen worden om scholen en de sector primair onderwijs op te beoordelen.

Eindtoets als kansenvergroter
In reguliere schooljaren wordt de eindtoets gebruikt om leerlingen van een advies te voorzien. Voor een deel van de leerlingen is de toets een kansenvergroter, naast het schooladvies. De PO-Raad deelt de zorg dat de eindtoets voor deze groep leerlingen (veelal met een zwakke sociaaleconomische achtergrond) de rol van kansenvergroter nu niet kan pakken en dat een professioneel tot stand gekomen, kansrijk schooladvies voor kwetsbare leerlingen belangrijker is dan ooit.

Ook minister Slob wil dat de eindtoets in het basisonderwijs dit jaar doorgaat. Hij heeft leraren eerder al gevraagd leerlingen het voordeel van de twijfel te geven en een 'kansrijke' inschatting te maken, zei hij tegen de NOS.

'Kansrijke inschatting'
Slob gaat ervan uit dat de basisscholen op maandag 8 februari weer opengaan en dat ze dan dan voldoende tijd hebben om de eindtoets voor te bereiden. Die wordt altijd tussen 15 april en 15 mei afgenomen. Het resultaat bepaalt samen met het schooladvies van de leraar, welk niveau in het voortgezet onderwijs een kind aankan.

De minister voor basis- en voortgezet onderwijs heeft leraren sowieso veertien dagen langer de tijd gegeven voor hun eigen advies aan leerlingen, die ze een deel van het schooljaar alleen online hebben gezien. Hij heeft hun ook geadviseerd om een "kansrijke" inschatting te maken, met andere woorden: bij twijfel tussen bijvoorbeeld vmbo en havo eerder voor het hoogste gaan.

Lees het hele artikel bij de PO-Raad

Bronnen: PO-Raad, Parool, AD, NOS, Leve het Onderwijs

 

 « Terug naar het overzicht