Arbeidsmarkt PO in 2020

07-10-2020

 

Ieder jaar publiceert het Arbeidsmarktplatform PO een analyse met cijfers en trends over het werk in het primair onderwijs. Deze arbeidsmarktanalyse voor het primair onderwijs is voor 2020 in beeld gebracht. Wat viel op? Vooral dat het aandeel onderwijsondersteuners flink steeg, het aantal directiefuncties daalde en dat het aandeel jongeren stijgt.

De personeelssamenstelling in het primair onderwijs is volop in ontwikkeling. Het aantal onderwijsondersteuners steeg tussen 2014 en 2019 met ruim 30 procent, terwijl het aantal personen in een directiefunctie met meer dan 10 procent daalde. Het primair onderwijs blijft een sterk gefeminiseerde sector. Het aandeel vrouwen steeg de afgelopen jaren in alle functies. Veranderingen zijn er ook in de leeftijdssamenstelling: het aandeel jongeren in de sector stijgt. Afgestudeerden hebben vaker een grotere baan en maken eerder aanspraak op een vaste aanstelling.

Lerarentekort

In een animatievideo van het Arbeidsmarktplatform PO is onder meer te zien dat het personeelstekort blijft toenemen. Het lerarentekort komt in 2024, bij gelijkblijvende omstandigheden, naar verwachting uit op ruim 1.900 fte. Dit tekort komt bovenop de huidige tekorten. In Noord-Holland en Zuid-Holland-Zuid worden de grootste tekorten verwacht. In het speciaal onderwijs is de vacature-intensiteit nog een stuk hoger dan in het basisonderwijs. Deze tekorten ontstaan door een combinatie van factoren. De uitstroom van leraren, de ontwikkeling van het aantal leerlingen en het aanbod van nieuwe leraren. 

Toename instroom pabo en zij-instromers

De Arbeidsmarktanalyse biedt zeker ook perspectief. Na een dip neemt de instroom op de pabo toe. Kozen in 2015 nog in totaal zo’n 3.900 studenten voor de pabo, in 2019 is dit aantal toegenomen tot ruim 5.200. Ook het aantal subsidies voor zij-instroomtrajecten is aanzienlijk gestegen.

Hoge baantevredenheid

De personeelsleden in het primair onderwijs zijn overwegend positief over hun baan: zo’n 82 procent. Kritischer zijn ze over de organisatie waarvoor zij werken. Over het algemeen zijn personeelsleden positief over de mate van zelfstandigheid, de samenwerking met collega’s en de inhoud van het werk. Minder positief zijn ze over de beloning, de werkdruk en de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. 

Lees meer bij Arbeidsmarktplatform PO« Terug naar het overzicht