Onderwijsraad adviseert publiek karakter onderwijs beter te beschermen

07-12-2021

 

De Onderwijsraad adviseert overheid, schoolbesturen en scholen om het publieke karakter van het onderwijs beter te beschermen.

Het private onderwijs is de afgelopen decennia niet alleen sterk gegroeid, maar ook steeds meer verstrengeld geraakt met het publiek bekostigde onderwijs. De Onderwijsraad adviseert overheid, schoolbesturen en scholen om het publieke karakter van het onderwijs beter te beschermen. Zodat het onderwijs in Nederland geen zaak wordt van individuele private belangen, maar het publiek belang voorop blijft staan.

Er bestaat een grote verscheidenheid aan privaat onderwijsaanbod. Naast commercieel aanbod is er ideëel aanbod van maatschappelijke organisaties en bedrijven, die bijvoorbeeld kosteloos huiswerkbegeleiding bieden op school of gratis laptops. Dat kan bijdragen aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Maar er kleven ook risico’s aan de groei van het private aanbod en de verstrengeling met het publiek bekostigd aanbod.

Privaat aanbod dat alleen toegankelijk is voor leerlingen van wie de ouders dat kunnen betalen, zet andere leerlingen op achterstand. De kwaliteit van het onderwijs verschraalt als scholen voor een deel van hun doelen en taken verwijzen naar aanvullend onderwijs dat niet kosteloos is. Er is vaak ook weinig toezicht op de kwaliteit daarvan, en leraren hebben geen zeggenschap over wat er bijvoorbeeld tijdens een bijles gebeurt.

Bescherming is een zaak van overheid, schoolbesturen en scholen samen
Een belangrijke rol is weggelegd voor schoolbesturen. Zij zijn als eerste verantwoordelijk voor het behoud van het publieke karakter van het onderwijs op hun scholen. Onder hun verantwoordelijkheid worden afwegingen gemaakt en zij hebben leiding te geven aan hoe álle betrokkenen in de onderwijsorganisatie het publieke karakter van onderwijs kunnen bewaken.

Lees verder bij de Onderwijsraad

Bron: Onderwijsraad« Terug naar het overzicht