Samen slimmer PO komt met tool-kit voor ontwikkeling en talent

06-04-2021

 

"Door taken anders te organiseren, benutten we talent en verhogen we het werkplezier van leraren''. Daarmee opent de PO-Raad de uitkomsten van een ontwikkelgroep van HR-managers. Zij komen met een toolkit voor het primair onderwijs om aanwezig onderwijstalent optimaal te benutten. 

Hoe kun je het onderwijs anders organiseren door bestaande rollen en taken in onderwijsteams slimmer te verdelen, combineren of delegeren? Met die vraag is een ontwikkelgroep van HR-professionals aan de slag gegaan in opdracht van het project Anders Organiseren van de PO-Raad. De groep werd begeleid door consultants Francel Vos en Karmen de Boer. "Sleutelen aan het takenpakket van leraren zorgt ervoor dat zij hun werk met meer plezier doen en dat hun talenten beter worden benut", aldus Vos.

Hoewel anders organiseren van het onderwijs geen één-op-één-oplossing is voor het lerarentekort en de hoge werkdruk, kan het wel een positief effect hebben, denkt Francel Vos, consultant bij adviesbureau Berenschot. “Het terugdringen van het lerarentekort, het verlagen van de werkdruk en het verhogen van werkplezier blijven de belangrijkste uitdagingen in het basisonderwijs. De zeven HR-professionals uit onze ontwikkelgroep, werkzaam bij verschillende onderwijsbesturen, zagen dat er op veel scholen nog weinig mogelijkheden zijn voor groei en het inzetten van talent. Natuurlijk verschilt dat per school en regio, maar er wordt vaak nog in functies gedacht en er is weinig aandacht voor maatwerk”, vertelt ze.

Stimuleren van ontwikkeling en talent
“Daarom gingen wij met de ontwikkelgroep aan de slag met de vraag: hoe kunnen we scholen helpen om ontwikkeling en talent een plek te geven binnen de organisatie? Hoe kan er meer aandacht en ruimte komen voor de talenten van leraren, de taken waar zij energie van krijgen en de vaardigheden die zij graag willen ontwikkelen? Je ervaart niet alleen werkdruk door de hoeveelheid werk, maar ook door het opzien tegen een bepaalde taak. Alleen maar taken doen die je leuk vindt, is niet realistisch, maar door het gesprek erover aan te gaan en te sleutelen aan het takenpakket kan het werkplezier wel worden verhoogd. Wij denken dat op die manier meer goede leerkrachten worden behouden en de kwaliteit van het onderwijs toeneemt.”

Toolkit voor onderwijsteams
In drie sessies werkte de ontwikkelgroep toe naar een praktisch eindproduct: een toolkit die scholen kunnen gebruiken om bestaande rollen en taken in onderwijsteams slimmer te verdelen, combineren of delegeren zodat het werk voor iedereen aantrekkelijker wordt. Vos: “We hebben hiervoor de Design Thinking Methode gebruikt. Dat is een handige manier om in een aantal stappen tot een concreet product te komen. Je kijkt van buiten naar binnen. Eerst probeer je met elkaar scherp te krijgen waar je een oplossing voor zoekt, dan verzamel je zoveel mogelijk ideeën en vervolgens maak je van de beste oplossing een prototype. De laatste stap is het uitproberen en verbeteren van dit product.”

--

De ontwikkelgroep heeft voor de toolkit acht technieken uitgewerkt die schoolteams kunnen gebruiken voor het sleutelen aan takenpakketten: ruilen, knippen, (ver)delen, specialiseren, versieren, clusteren, combineren en verroosteren. Deze technieken zijn voorbeelden van ‘job crafting’. “Dit betekent binnen je functie het werk anders vormgeven, zodat het beter aansluit op je persoonlijke behoeftes en sterke eigenschappen”, legt Vos uit.

Erna van Engelen, Personeels- en loopbaanadviseur bij LEV-WN
“Met taken ruilen, bedoelen we dat jij de taak van iemand overneemt en andersom”, haakt Erna van  Engelen, Personeels- en loopbaanadviseur bij LEV-WN, in. “Deze taak kan een vak zijn, als jij  bijvoorbeeld heel graag rekenlessen geeft en de ander liever taal. Maar het kan ook gaan om andere  taken, zoals oudergesprekken, de rapportvergadering en roosteren. Met specialiseren bedoelen we  groeien in een rol. Je concentreert je op het uitbouwen van taken waar je al goed in bent of taken die je  heel leuk vindt om te doen, bijvoorbeeld nadenken over de ontwikkeling van het onderwijs en hoe je  nieuwe ontwikkelingen kunt implementeren in de school. Je neemt van je collega’s de taken over die  passen bij jouw rol en zelf sta je de taken af die meer passen bij de rol van jouw collega’s. Op die manier  worden talenten beter benut en haalt de school het maximale uit alle medewerkers.”
Gesprek op gang brengen

Met deze technieken en voorbeelden hoopt de ontwikkelgroep het gesprek op gang te brengen over de organisatie van taken. “Er zijn natuurlijk nog veel meer ideeën te verzinnen. Met de toolkit kunnen onderwijsteams daar zelf over brainstormen. Wij denken dat onze technieken een goed uitgangspunt vormen”, zegt Van Engelen.

Lees het hele artikel
Bron: PO-Raad


« Terug naar het overzicht