Inzet extra personeel met NPO-geld, waar moet je op letten?

28-05-2021

 

In verband met de beschikbaar gestelde middelen via het Nationaal Programma Onderwijs kunnen schoolbesturen de komende tijd extra personeel inschakelen. Bij veel besturen leeft de vraag hoe zij de inzet van personeel kunnen vormgeven en waar ze op moeten letten in het kader van geldende wetgeving en de cao. In deze handreiking zet de PO-Raad de belangrijkste aandachtspunten voor het PO op een rij.

Er zijn verschillende manieren waarop een schoolbestuur extra personeel kan inzetten. De handreiking geeft een overzicht met de bijbehorende aandachtspunten. De inzet van externe krachten, bijvoorbeeld op uitzend- of payrollbasis of het inschakelen van ZZP’ers, valt buiten de reikwijdte van het overzicht.

Bron: PO-Raad« Terug naar het overzicht