Verkenning Arbeidsmarktplatform PO: hoe behoud en werf je schoolleiders?

22-02-2022

 

Het onderwijs kampt naast het tekort aan leraren met een nóg groter schoolleiderstekort. Mede dankzij een aanstaande golf van pensioneringen is de verwachting dat het tekort aan schoolleiders de komende jaren nog verder toe zal nemen. Wat zijn kansrijke initiatieven om schoolleiders te werven en te behouden? Met de verkenning Werven en behouden van schoolleiders brengt het Arbeidsmarktplatform PO deze succesvolle initiatieven in beeld.

Kansrijke activiteiten
Eerder onderzoek wijst uit dat 12,9 procent van de werkgelegenheid voor schoolleiders momenteel niet kan worden ingevuld. Uit de verkenning die door het blijkt dat veel schoolorganisaties een scala aan activiteiten ondernemen om schoolleiders te werven en te behouden. Vaak zijn deze activiteiten gericht op het personeel binnen het eigen bestuur. Dat begint vaak met strategische personeelsplanning. Ook hebben veel schoolorganisaties bijvoorbeeld interne loopbaantrajecten om getalenteerd personeel klaar te stomen voor het vak en krijgen startende schoolleiders begeleiding. Veel genoemde activiteiten om de functie van schoolleider op een aantrekkelijke manier in te richten zijn: schoolleiders inspraak geven in beleid en ondersteuning bieden bij de uitvoer van (administratieve) werkzaamheden.

Succesfactoren
Uit de diepte-interviews die voor de verkenning zijn gehouden, komen een aantal succesfactoren naar voren die een rol spelen bij het werven en behouden van schoolleiders. Zo is het belangrijk om:

  • Onder duidelijke voorwaarden te investeren in medewerkers
  • Een goede relatie op te bouwen tussen schoolleiders, HRM en bestuurders
  • Activiteiten voor werven en behoud af te leiden uit een overkoepelende visie op onderwijs en werkgeverschap

Tot slot komen er in de verkenning ook een aantal aspecten naar voren waarop nog winst lijkt te behalen. Denk aan gedeeld leiderschap, regionale samenwerking en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Wat moet er gebeuren?
De AVS vraagt al jaren aandacht voor het groeiende schoolleiderstekort, waarmee ook de positie, de waardering en de werkdruk van schoolleiders. Ter verbetering van de situatie verschenen eerder het Actieplan Schooldirecteur Topprioriteit, de Toekomstagenda Schoolleiders en de Staat van de Schoolleider. Deze zijn medio april overhandigd aan leden uit de Tweede Kamer en daarna ook meegenomen in het regeerakkoord.

Volgens de AVS is het erg goed dat schoolleiders meermaals worden genoemd. Ook vanwege de cruciale rol als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. Om het vak van schoolleider nog aantrekkelijker te maken is een zichtbaar goed imago, goede positionering en meer waardering nodig. Het regeerakkoord spreekt van het versterken van de positie en kwaliteit van schoolleiders en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van schoolleiders. Deze woorden klinken veelbelovend, maar het is nu wachten op de uiteindelijke invulling ervan.

Bron: AVS, Arbeidsmarktplatform PO« Terug naar het overzicht