Lang niet alle leerlingen verlaten het primair onderwijs met fundamenteel schrijfvaardigheidsniveau

11-03-2021

 

Aan het eind van het basisonderwijs behaalt 73% van de leerlingen het fundamentele niveau 1F voor schrijfvaardigheid. In het speciaal basisonderwijs is dit 33% meldt de inspectie van het onderwijs.

De prestaties van leerlingen zijn stabiel sinds 2009, maar blijven achter bij de ambities die de commissie-Meijerink formuleerde bij de introductie van de referentieniveaus. Dit blijkt uit het rapport Peil.Schrijfvaardigheid.

Deze peiling geeft niet alleen zicht op de leerlingprestaties op het gebied van het schrijven van teksten, maar ook op het schrijfonderwijs op scholen voor (speciaal) basisonderwijs en de attitude van leerkrachten en leerlingen. Leerkrachten geven in het onderzoek aan dat ze de communicatieve en expressieve functie van schrijven het belangrijkst vinden. In hun onderwijs zetten ze bij de instructie, lesdoelen en feedback echter vooral in op correctheidsaspecten (spelling, grammatica en interpunctie).

Niveau blijft achter bij ambities
Voor het eerst rapporteert de inspectie van het onderwijs over schrijfvaardigheid in termen van referentieniveaus. Deze wettelijk vastgestelde niveaus specificeren de beoogde opbrengsten van het onderwijs voor taal en rekenen. De commissie-Meijerink, die de referentieniveaus opstelde, schatte in dat 75% van leerlingen aan het einde van het primair onderwijs minimaal dit niveau zou behalen. De commissie stelde bovendien de ambitie dat 85% van de leerlingen niveau 1F zou gaan halen. De gerealiseerde percentages voor niveau 1F (73% in bo en 33% in sbo) op het gebied van schrijfvaardigheid betekenen dat elk jaar enkele tienduizenden leerlingen het (speciaal) basisonderwijs verlaten zonder een stevig fundament voor schrijven.

Lees het hele artikel

Bron: Inspectie van het Onderwijs« Terug naar het overzicht