Pabo wordt opgesplitst om meer mannen aan te trekken

08-01-2021

 

Vanaf 2022 komt er een pabo voor het jongere en voor het oudere kind. Zo hoopt OCW dat meer mannen naar de pabo gaan omdat die nu geen zin hebben om stage te lopen bij de kleuters.

Onlangs heeft OCW een conceptwetsvoorstel gepubliceerd waarin geregeld wordt dat de pabo opgesplitst wordt in een specialisatie voor het jonge en het oudere kind. Daarmee wil het kabinet stimuleren dat meer mannen naar de pabo gaan en voor de klas komen te staan. Ook is de hoop dat er meer doorstromers komen van het mbo naar de pabo. De reguliere pabo blijft overigens gewoon bestaan. De wet ligt nu voor ter internetconsultatie, zodat burgers en belangengroepen kunnen reageren op het wetsvoorstel.

De PO-Raad is kritisch op het wetsvoorstel en roept haar leden op om de internetconsultatie in te vullen. Dat kan tot en met 31 januari 2021. De PO-Raad vindt brede kennis en inzetbaarheid -zeker met het oog op het huidige lerarentekort- belangrijk en bovendien bestaat de mogelijkheid tot specialisatie al binnen de huidige opleidingsroute. De sectororganisatie stelt dat deze wetswijziging ook te weinig rekening houdt met parallelle ontwikkelingen, zoals de aanbevelingen van de commissie Onderwijsbevoegdheden, de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven over de onderwijsarbeidsmarkt en het bestuursakkoord flexibilisering opleidingen.  

Bronnen: Science Guide, PO-Raad, Overheid.nl« Terug naar het overzicht