Het HBO krimpt sneller dan verwacht

24-05-2022

 

Mbo’ers kiezen eerder voor een baan, havisten leren vaker door voor een vwo-diploma vanwege toegang tot de universiteit en brugklassers gaan minder vaak naar de havo: dat verklaart de toenemende krimp in het hbo, aldus OCW. Universiteiten blijven nog wel groeien.

De krimp in het hbo versnelt, zo blijkt uit de meest recente referentieraming van OCW. In de referentieraming wordt de meerjarige verwachte studenteninstroom voorspeld. Bij universiteiten is er nauwelijks een verschil te zien in de verwachte toename wanneer die wordt vergeleken met eerdere voorspellingen. Dat is in het hbo anders. OCW verwacht dat het hbo in 2028 zo’n 462.300 studenten zal tellen, 23.000 minder (minus 4,7 procent) dan een jaar eerder werd geraamd.

Het hbo heeft last van de bevolkingsontwikkeling
De verwachting is dat het aantal studenten in het hbo in de komende jaren geleidelijk zal dalen. Nadat het aantal studenten in het hbo in de jaren 2008 tot en met 2021 geleidelijk is toegenomen, verwacht OCW in de komende jaren een afname in de studentenaantallen te zien. In 2021 stonden er 490.500 studenten ingeschreven – 17,9 procent meer studenten dan in 2010. De daling die de komende jaren wordt verwacht is mede het gevolg van de bevolkingsontwikkeling; het aantal 17-25-jarigen neemt op de lange termijn af.

Bron: Science Guide« Terug naar het overzicht